VEAPS vraagt LVV voor vrijstelling export verse sopropo naar EU

SOPROPO e1614176369744

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) vraagt in een brief aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om het daarheen te leiden dat de export van verse sopropo vanuit Suriname naar de Europese Unie (EU) wordt hervat.

VEAPS heeft via de pers met blijdschap kennis genomen van de inspanningen van Uw Ministerie inzake het verklaren van een gebied in het district Nickerie tot “Pest Free Area”. Hierdoor is het weer mogelijk om manja uit dit gebied te exporteren naar de Europese Unie, voornamelijk Nederland. Hiervoor onze felicitaties.

De afgelopen 4 jaren zijn de VEAPS-leden nauw betrokken geweest bij het oplossen van dit vraagstuk. Dit kan als voorbeeld worden gesteld binnen een privaat-publieke samenwerking gericht op het oplossen van issues in de agrarische sector.

De eenzijdige maatregel ingesteld door het ministerie van LVV om de export van manja te stoppen en de risico’s van het meeliften van de fruitvlieg bij de export van manja te minimaliseren. Dit heeft uiteindelijk gezorgd voor beleidsmaatregelen, waarbij het transporteren van bepaalde fruitsoorten naar Nickerie is verboden om Nickerie vrij te houden van fruitvliegen.

Middels deze brief verzoekt de VEAPS u om in lijn met het bovenstaande uw invloed aan te wenden om vrijstelling te krijgen voor de export van verse sopropo naar de Europese Unie, voornamelijk Nederland.

OOK INTERESSANT
Duitse regering neemt afscheid van Airbus A340 na reeks pechincidenten

Als gevolg van nieuwe EU-regels is het sinds december 2019 niet meer mogelijk om verse sopropo te exporteren naar Nederland, vanwege het voorkomen van insecten in de sopropo-zendingen, namelijk Thrips palmi en de eitjes van deze insect die zich innestelen in de ribbels van sopropo.

Deze EU-maatregel is een slag voor de agrarische sector en export, omdat de export van verse sopropo ongeveer 40% van de exporthoeveelheid betrof van de totaliteit van de export van groenten en fruit.

In een bespreking in april 2023 met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat 5 landen, waaronder Suriname een Sopropo dossier hebben ingediend bij de EU voor het verkrijgen van vrijstelling. Honduras, Mexico en Sri-Lanka hebben vrijstelling gekregen en mogen verse sopropo exporteren naar de EU. Helaas heeft Suriname geen vrijstelling gekregen en blijft het exportverbod van kracht.

Volgens internationale deskundigen dient Suriname zaken in orde te maken, waarbij het vergaren van data op de productievelden noodzakelijk is en dienen activiteiten te worden uitgezet in het naoogst traject.

De VEAPS stelt voor aan het Ministerie van LVV om deskundigen aan te trekken om samen met de Surinaamse deskundigen van o.a. LVV / NPPO te werken aan het sopropo-dossier ter verkrijging van de zeer gewenste vrijstelling.

Hierbij is het wellicht noodzakelijk dat de deskundigen een bezoek brengen aan de dichtstbijzijnde landen, waaronder Honduras of Mexico om inzichten te verkrijgen hoe die landen hun zaken hebben georganiseerd om in aanmerking te komen voor vrijstelling.

OOK INTERESSANT
Surinaamse regering streeft naar lagere inflatie en schuldherschikking

Voor de fondsen voor het aantrekken van de deskundigen en het afleggen van een bezoek naar Honduras of Mexico verzoekt VEAPS de Minister om de financiële middelen te betrekken ten laste van de Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). De SAMAP uitvoeringsperiode is inmiddels verstreken en heeft men een verlenging gekregen.

Dit terwijl ongeveer de helft van de fondsen van ongeveer USD 13 miljoen nog niet zijn besteedt en nog geen enkele agrarische waardeketen is ontwikkeld en er geen markten zijn gecreëerd voor agrarische producten.

Deze feiten in acht genomen lijkt het de VEAPS zeer noodzakelijk om de middelen die Suriname toekomen daadwerkelijk in te zetten om een reeds bestaande en bewezen exportmarkt weer te bemachtigen. Immers het verzoek van de buitenlandse afnemers voor verse Sopropo blijft binnenkomen bij de leden van de VEAPS.

Met deze brief kijkt VEAPS uit naar de verrichtingen van LVV om vrijstelling te verkrijgen voor de export van verse sopropo naar Nederland en zal dit positieve effecten hebben voor de agrarische sector en de inkomensvorming van de betrokken binnen de sopropo-waardeketen, aldus de VEAPS.