fbpx

VEAPS verwerpt overeenkomst van LVV met LR group: een “dolksteek in de rug” van de Surinaamse agrariër

GFC NIEUWS- De regering van Suriname heeft in oktober 2018 een overeenkomst gesloten met de LR Group uit Israël voor het opzetten van een Agro Industrial Park (AIP).

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft kennis genomen van de overeenkomst en verwerpt stellig deze overeenkomst, inclusief de addendum die getekend is op 27 juni van dit jaar tussen de regering en de LR Group.

De VEAPS keurt de houding van de overheid af dat ze ruim 1 jaar de overeenkomst geheim heeft weten te houden en niet vooraf in discussie is gegaan met de diverse lokale vertegenwoordigers van de agrarische sector, maar in een “donkere achterkamer” deze overeenkomst is getekend.

Verder is het zeer spijtig dat zelfs geen enkel DNA-lid deze overeenkomst aan een kritische beschouwing heeft onderworpen.

Conform de overeenkomst is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de opdrachtgever aan de LR Group.

Suriname moet een Staatsgarantie geven als dekking voor de lening die LR group zal aangaan voor een bedrag van ongeveer € 67 miljoen (ongeveer SRD 570 miljoen) voor het ontwikkelen van een Agro Industrial Park bestaande uit:

1.Een melkveehouderijbedrijf met 500 melkkoeien die gemiddeld per koe 24 liters melk zullen produceren met een jaarlijkse productie van 4,2 miljoen liters. Verder ook een zuivelverwerkingsbedrijf voor de productie van diverse zuivelproducten.

2. Een pluimveebedrijf met een eierproductie van 5 miljoen eieren per jaar en 2000 ton kippenvlees per jaar. Verder zal er een slachthuis en een verpakkingslijn worden opgezet.

3. Een agrarische productieboerderij waarbij er op 550 hectaren mais, gras en soya zal worden geproduceerd voor de veehouderij en 6 hectare aan kassenteelt met de productie van 3 hectare tomaten, 2 hectare komkommer en 1 hectare peper. Verder zal er een packinghouse worden opgezet met koude opslagfaciliteiten.

4. Het opzetten van diverse trainingscentra voor het personeel van de AIP.

In het document staat opgenomen dat LR group de eindproducten zal afzetten op de binnenlandse markt en het overschot geëxporteerd zal worden naar de CARICOM.

De VEAPS is faliekant tegen deze operatie en vreest dat de eigen Surinaamse boeren en agrarische ondernemers hierdoor worden vernietigd.

“Wat betreft de exportmarkt is er totale onduidelijkheid. Welke CARICOM-landen zullen de producten afnemen? Hoe zullen de exportlijnen lopen? En wat zijn de hoeveelheden? Laat LR group de leveringscontracten met de buitenlandse afnemers publiekelijk maken?”

Voor het opzetten van de entiteiten moet Suriname de faciliteiten beschikbaar stellen. Voor de veehouderij moet er een areaal te Lelydorp beschikbaar worden gesteld en voor de agrarische productie zal het LVV areaal te Dirkshoop in Saramacca beschikbaar worden gesteld.

Terwijl de lokale producenten tientallen duizenden US dollars moeten neertellen voor een landbouwperceel, krijgt een buitenlandse entiteit, LR group, honderden hectares productie areaal tot haar beschikking.

BEKIJK OOK
Suriname vraagt Duitsland aandacht voor werelduitdagingen

Alle bijkomende kosten met betrekking tot infrastructuur (elektra, water, wegen, gebouwen) moeten door de staat Suriname worden opgezet.

Verder heeft LR group contractueel afgedwongen dat haar importen invoerrechtenvrij zijn, terwijl Surinaamse producenten deze faciliteiten in beperkte vorm hebben.

Indien we deze componenten in beschouwing nemen dan is de inbreng van Suriname ver boven de € 80 miljoen. De VEAPS vraagt zich af: wat is eigenlijk de inbreng van de LR group? Zit Suriname zich niet te verkopen aan de LR group?

De VEAPS is de mening toegedaan dat terwijl de Surinaamse agrarische producent keihard moet ploeteren met leningen bij de lokale banken tegen moordende rentes van ongeveer 20%, wordt de Surinaamse samenleving onterecht opgezadeld met een zeer oneerlijke bevoorrechting van LR group als buitenlands bedrijf om ten laste van de Staatsbegroting en de financiële middelen van de Surinaamse belastingbetaler de lokale producenten te elimineren.

In het businessplan van de LR group wordt gesteld dat er gewerkt wordt aan de diversificatie van de agrarische productie. Dit is een grote leugen, aangezien men actief zal zijn in sectoren waarin Surinamers reeds tientallen jaren actief in zijn. Dit is een aanslag op de intelligentie van de Surinamer of is men bewust bezig de Surinaamse samenleving voor te liegen?

De VEAPS verwerpt het “zig-zag” agrarisch beleid van de regering. Als voorbeeld kan worden genoemd de melkveehouderij. Onlangs heeft de Regering USD 11,3 miljoen geleend bij India ter rehabilitatie van de Melkcentrale. Kan de Regering uitleg geven over deze lening en de melkproductie binnen AIP van de LR group?

Onlangs is de vicepresident op “snoepreisje” geweest naar Israël op uitnodiging van de LR group om informatie te vergaren inzake het opzetten van de Agro Industrial Park. Zou dit niet voor de ondertekening moeten geschieden?

Het zou de vicepresident sieren als hij als voorzitter van de Raad van Ministers zijn invloed zou aanwenden om de financiële middelen van het volk van Suriname aan te wenden voor de stimulering van de eigen producenten en het verhogen van de lokale productie. Dit heeft een grotere impact voor onze voedselzekerheid, de werkgelegenheid, verdiencapaciteit en de toegevoegde waarde in de value chain van de diverse subsectoren.

Tot slot is de VEAPS van oordeel dat de LR group geen investeerder is, maar een “aannemer”.

De VEAPS doet een dringend oproep aan de minister van LVV, Rabin Parmessar, om de inhoud van de overeenkomst met de LR group publiekelijk te maken en alle beschikbare middelen aan te wenden om deze overeenkomst te beëindigen, omdat deze zeer nadelig is voor Suriname in het algemeen, maar in het bijzonder de agrarische sector.