VEAPS verlangt ondersteuning BIBIS voor agrarische exportbeleid

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft op 16 januari bij exportbedrijf MN Food Impex een ontmoeting gehad met de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin ter bespreking van het agrarisch exportbeleid.
De VEAPS is een vereniging waarbij exportbedrijven van groenten, fruit en sierplanten zijn aangesloten. Meer dan 90% van de exporten van deze producten is bestemd voor de Nederlandse markt.
De VEAPS ondervindt al jaren diverse obstakels en uitdagingen met betrekking tot de export naar Nederland, waarbij naast de ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de betrokkenheid van BIBIS en de diplomatieke diensten noodzakelijk is voor enkele urgente vraagstukken. Bij het bezoek was ook de directie van SLM aanwezig.
Het bezoek was tweedelig. In de packinghouse van MN Food kreeg Minister Ramdin een rondleiding van de diverse werkzaamheden die plaatsvinden voorafgaand aan de export.
Tijdens de bespreking heeft de VEAPS het volgende onder zijn aandacht gebracht:

 1. Intensivering van de relatie van de productiesectoren met BIBIS en haar diplomatieke diensten voor het vermarkten van onze verse en value added agrarische producten.

 2. Katalysator en brugfunctie van BIBIS in de relatie van LVV, namelijk de afdeling Plantenbescherming & Kwaliteitskeuringen (NPPO), met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

De NVWA is verantwoordelijk voor de keuring van de verse exportproducten in Nederland. De laatste tijd krijgen de exporteurs klachten van hun afnemers. Een goede relatie met NVWA kan heel veel oplossen. Hopelijk lukt het BIBIS om een goede samenwerking tot stand te brengen tussen LVV / NPPO met NVWA.

 1. Heropening van de EU markt voor de export van verse Sopropo. Sinds December 2019 is het gewijzigde EU-regelgeving niet meer mogelijk om verse Sopropo te exporteren. Het verkrijgen van vrijstelling is mogelijk indien Suriname voldoet aan een aantal eisen.

In oktober 2019 is er een EU audit geweest in Suriname en heeft Suriname haar dossier al maanden terug opgestuurd naar de EU. Het wachten is op antwoord. Hierin kan BIBIS een belangrijke rol vervullen in de communicatie en samenwerking met NVWA en de EU.

 1. Versterking van de Business to Business relaties & intensieve exportmarketing:
  a. Identificatie van nieuwe markten in de EU en daarbuiten. Vergroting van de exportvolume en verhoging van de valuta inkomsten moet de drijfveer zijn.
  b. Betrekken van de Surinaamse diaspora als marktpotentieel van Surinaamse producten en “ambassadeur van het Surinaams product”

 2. Het instellen van een exportfonds ter bevordering en financiering van exportactiviteiten.

 3. Mogelijkheid bekijken met overheden en luchtvaartmaatschappijen voor het verbreden van de connectivity om cargovluchten mogelijk te maken.

 4. De zorgpunten inzake de aangekondigde nieuwe valutawet die nadeling uitvallen voor de agrarische export, namelijk het verplicht inwisselen tegen een lage CBvS koers.

Minister Ramdin heeft aangegeven dat BIBIS en haar diensten zich maximaal zullen inzetten voor nieuwe afzetmarkten en de communicatie met internationale entiteiten ter vergroting van de export.
Binnenkort zal er een export agency worden ingesteld onder BIBIS welke een voortrekkersrol zal vervullen in het exportbeleid.
Ramdin heeft de VEAPS uitgenodigd om binnen 2 weken aan tafel te zitten om een traject uit te zetten ter oplossing van de knelpunten. Hierbij zullen ook de overige relevante overheidsdiensten betrokken worden.
De VEAPS vertrouwt erop dat het BIBIS invulling geeft aan de ontwikkelingsdiplomatie met speciale aandacht voor de export van verse en verwerkte agrarische producten.
De versterking van de productiesector en een substantiele vergroting van de export om de valuta verdiencapaciteit van Suriname te vergroten is een noodzakelijke vereiste voor het welslagen van het Crisis en Herstelplan 2020-2022 van de regering.