fbpx
VEAPS verlangd goed agrarische bestuur nieuwe coalitie ter vergroting export van groenten en fruit

GFC NIEUWS- Op uitnodiging van de voorzitters van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS & PL hebben de leden van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) een digitale meeting gehad op 23 juni met Chandrikapersad Santokhi, Ronny Brunswijk, Jerrel Pawiroredjo en Robert Soentik.

De VEAPS is een vereniging waarbij exportbedrijven zijn aangesloten, waarbij de belangen van de agrarische sector voorop staan, specifiek de export.

De VEAPS wenst dat er nu een daadwerkelijke kentering komt van het agrarisch overheidsbeleid. We willen geen herhaling van de periode 2000 -2019 en hopen dat het pad dat sinds midden 2019 is ingezet door minister Parmessar wordt voortgezet, verbeterd en geprofessionaliseerd met de betrokkenheid van de private sector en alle relevante stakeholders in de waardeketen van de groenten en fruit.

Uit ons verleden is gebleken dat door a-nationaal optreden van beleidsmakers en ambtenaren de effecten voor de agrarische sector enorm kunnen zijn. Absolute dieptepunt is dat sinds 2016 LVV op de hoogte was van gewijzigd EU beleid die inging eind 2019.

Door zaken te laten liggen heeft de nalatigheid van LVV ervoor gezorgd dat Suriname zich niet op tijd kon voorbereiden op de nieuwe EU regels en het verbod voor de export van verse Sopropo vanaf december 2019. Dit mag zich nooit meer herhalen.

Tijdens de bespreking met de voorzitters zijn de volgende hoofdlijnen aangegeven waaraan aandacht besteedt dient te worden door de nieuwe regering:

1. Continuering van goed agrarisch beleid & verdere verbetering hiervan

2. Versterking van LVV in het algemeen en specifiek de National Pant Protection Organization (NPPO).
Deze dienst is cruciaal ten behoeve van de keuring van de export van groenten en fruit: a. Nationale acties: verhoging voedingsinspecties, databank, GAP trainingen, tracebility systeem, versterking plantvermeerdering, zaadveredeling, gebruik chemicaliën en intensivering voorlichting

b. Internationaal: versnelde aandacht voor het EU Sopropo dossier, Mango dossier, intensivering contact met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, EFSA, Europhyt, FAO en CAHFSA.

3. Optimalisatie van de waardeketen groenten en fruit: a. Herstart nationale dialoog met alle stakeholders naar het model van de rondetafelconferentie groenten en fruit uit 2017 georganiseerd door het ministerie van Handel en Industrie b. Uitbouw bestaande markten en identificatie van nieuwe exportmarkten c. Bevordering verwerking / value added producten d. Optimalisering logistiek / connectivity: cargo vluchten & zeetransport

4. Financieel-economisch: a. Cash flow beheer (bedrijfsoperatie, vrachtkosten, enz..) Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname Persbericht VEAPS mbt gesprek 4 samenwerkende coalitiepartijen 2 / 2 b. Gunstige kredietfaciliteiten: optopping en operationalisering van het Agrarisch Kredietfonds, Garantiefonds, instellen “LR fonds” voor lokale ondernemers, enz.. c. Hercalculatie vrachtkosten en afschaffing OB bij luchtvracht

5. Versterking research & development en intensieve samenwerking LVV, CELOS en ADEK.

6. Versnelde aanpak en daadwerkelijke uitvoering van de SAMAP fondsen t.b.v. de ketenontwikkeling van groenten en fruit.

7. Totale ombuiging van de overeenkomst van de overheid met de LR group, welke zeer discriminatoir is naar de Surinaamse agrarische ondernemers.

8. Terugdraaien valutawet

9. Certificering van de agrarische bedrijven (GAP, GHP, GMP, FSSC22000)

10. Privatiseren verlieslatende staatsbedrijven en opname private sector in de RvCs van agro-entiteiten

11. Gerichte grondbeleid t.b.v. de agrarische sector: toewijzen agrarisch bestemmingsplannen, gericht op gewassen (Agro-ecological Zoning)

12. Instellen Covid-19-noodplan met een ondersteuningspakket en voorzieningen voor de bestaande leningen en schulden van agrarische ondernemers en eventueel de aanwending van SAMAP hiervoor.

De VEAPS is verheugd dat in de verkiezingsprogramma’s van de 4 partijen er prominent aandacht wordt geschonken aan de agrarische ontwikkeling gericht op voedselzekerheid en de export.

De VEAPS heeft tot slot een dringend beroep gedaan op de samenwerkende coalitiepartijen om goed economisch en agrarisch bestuur uit te dragen en hetgeen staat in hun verkiezingsprogramma’s en de gedane beloften de afgelopen maanden daadwerkelijk voortvarend uit te voeren.

De VEAPS zal kritisch het regeerbeleid blijven volgen. De samenwerkende coalitiepartijen hebben aangegeven de punten van de VEAPS mee te nemen in het regeerprogramma.

Meer nieuws

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…

Man (26) overleden na botsing met boom

GFC NIEUWS- 29/11/20- Bij een eenzijdig ongeval is zondagmorgen een 26- jarige man om het leven gekomen. Getuigen hebben het slachtoffer nog gereanimeerd.

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…