fbpx

VEAPS verlangd goed agrarische bestuur nieuwe coalitie ter vergroting export van groenten en fruit

GFC NIEUWS- Op uitnodiging van de voorzitters van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS & PL hebben de leden van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) een digitale meeting gehad op 23 juni met Chandrikapersad Santokhi, Ronny Brunswijk, Jerrel Pawiroredjo en Robert Soentik.
De VEAPS is een vereniging waarbij exportbedrijven zijn aangesloten, waarbij de belangen van de agrarische sector voorop staan, specifiek de export.
De VEAPS wenst dat er nu een daadwerkelijke kentering komt van het agrarisch overheidsbeleid. We willen geen herhaling van de periode 2000 -2019 en hopen dat het pad dat sinds midden 2019 is ingezet door minister Parmessar wordt voortgezet, verbeterd en geprofessionaliseerd met de betrokkenheid van de private sector en alle relevante stakeholders in de waardeketen van de groenten en fruit.
Uit ons verleden is gebleken dat door a-nationaal optreden van beleidsmakers en ambtenaren de effecten voor de agrarische sector enorm kunnen zijn. Absolute dieptepunt is dat sinds 2016 LVV op de hoogte was van gewijzigd EU beleid die inging eind 2019.
Door zaken te laten liggen heeft de nalatigheid van LVV ervoor gezorgd dat Suriname zich niet op tijd kon voorbereiden op de nieuwe EU regels en het verbod voor de export van verse Sopropo vanaf december 2019. Dit mag zich nooit meer herhalen.
Tijdens de bespreking met de voorzitters zijn de volgende hoofdlijnen aangegeven waaraan aandacht besteedt dient te worden door de nieuwe regering:
1. Continuering van goed agrarisch beleid & verdere verbetering hiervan
2. Versterking van LVV in het algemeen en specifiek de National Pant Protection Organization (NPPO).
Deze dienst is cruciaal ten behoeve van de keuring van de export van groenten en fruit: a. Nationale acties: verhoging voedingsinspecties, databank, GAP trainingen, tracebility systeem, versterking plantvermeerdering, zaadveredeling, gebruik chemicaliën en intensivering voorlichting
b. Internationaal: versnelde aandacht voor het EU Sopropo dossier, Mango dossier, intensivering contact met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, EFSA, Europhyt, FAO en CAHFSA.
3. Optimalisatie van de waardeketen groenten en fruit: a. Herstart nationale dialoog met alle stakeholders naar het model van de rondetafelconferentie groenten en fruit uit 2017 georganiseerd door het ministerie van Handel en Industrie b. Uitbouw bestaande markten en identificatie van nieuwe exportmarkten c. Bevordering verwerking / value added producten d. Optimalisering logistiek / connectivity: cargo vluchten & zeetransport
4. Financieel-economisch: a. Cash flow beheer (bedrijfsoperatie, vrachtkosten, enz..) Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname Persbericht VEAPS mbt gesprek 4 samenwerkende coalitiepartijen 2 / 2 b. Gunstige kredietfaciliteiten: optopping en operationalisering van het Agrarisch Kredietfonds, Garantiefonds, instellen “LR fonds” voor lokale ondernemers, enz.. c. Hercalculatie vrachtkosten en afschaffing OB bij luchtvracht
5. Versterking research & development en intensieve samenwerking LVV, CELOS en ADEK.
6. Versnelde aanpak en daadwerkelijke uitvoering van de SAMAP fondsen t.b.v. de ketenontwikkeling van groenten en fruit.
7. Totale ombuiging van de overeenkomst van de overheid met de LR group, welke zeer discriminatoir is naar de Surinaamse agrarische ondernemers.
8. Terugdraaien valutawet
9. Certificering van de agrarische bedrijven (GAP, GHP, GMP, FSSC22000)
10. Privatiseren verlieslatende staatsbedrijven en opname private sector in de RvCs van agro-entiteiten
11. Gerichte grondbeleid t.b.v. de agrarische sector: toewijzen agrarisch bestemmingsplannen, gericht op gewassen (Agro-ecological Zoning)
12. Instellen Covid-19-noodplan met een ondersteuningspakket en voorzieningen voor de bestaande leningen en schulden van agrarische ondernemers en eventueel de aanwending van SAMAP hiervoor.
De VEAPS is verheugd dat in de verkiezingsprogramma’s van de 4 partijen er prominent aandacht wordt geschonken aan de agrarische ontwikkeling gericht op voedselzekerheid en de export.
De VEAPS heeft tot slot een dringend beroep gedaan op de samenwerkende coalitiepartijen om goed economisch en agrarisch bestuur uit te dragen en hetgeen staat in hun verkiezingsprogramma’s en de gedane beloften de afgelopen maanden daadwerkelijk voortvarend uit te voeren.
De VEAPS zal kritisch het regeerbeleid blijven volgen. De samenwerkende coalitiepartijen hebben aangegeven de punten van de VEAPS mee te nemen in het regeerprogramma.

BEKIJK OOK
Vervallen verklaarde ID-kaarten weer geldig tot 31 december 2023