fbpx

VEAPS verheugd met ombuiging plannen LR Group

GFC NIEUWS- De minister van LVV, Rabindre Parmessar heeft een ontmoeting gehad met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) over het pad welke hij wenst uit te zetten voor de nationale ontwikkeling van de agrarische sector met een brede betrokkenheid van de private sector.

De VEAPS als lid van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft hierbij haar zorgpunten kenbaar gemaakt over de overeenkomst die de overheid gesloten heeft met de LR group en de aandacht gevraagd voor de memo van de FSA die op 28 oktober is overhandigd aan de minister.

De FSA is tegen het model van grote Staatsbedrijven die zullen worden opgezet door de LR group en dat de LR group zelf in de productie gaat en de producten zal afzetten op de lokale markt.

De organisaties eisen een ombuiging in belang van de Surinaamse producent waarbij de vrijgekomen arealen en financiële middelen beschikbaar worden gesteld aan de lokale ondernemers.

Middels het instellen van een Outgrowers Kredietfonds kunnen lokale ondernemers putten tegen gunstige voorwaarden.

De FSA eist dat in de overeenkomst geplande staatsbedrijven worden omgezet in:

a. 1 LR model groentenbedrijf/greenhouse van 5.000 m2 en 11 particuliere outgrowersbedrijven van 5000 m2

b. 1 LR model eierproductiebedrijf met 6.000 legkippen en 2 particuliere outgrowersbedrijven van 6.000 legkippen;

c. 1 LR model kippenvleesproductiebedrijf met 12.500 broilers en 15 particuliere outgrowersbedrijven van 12.500 broilers

d. 1 LR model melkveebedrijf met 40 lacterende melkkoeien en 12 particuliere outgrowersbedrijven met 40 koeien. De rehabilitatie/uitbreiding van de
Melkcentrale middels de kredietfaciliteit (USD 11,3 miljoen) van India maakt het opzetten van nóg een melkverwerkingsbedrijf overbodig.

De minister heeft aangegeven dat in gesprekken van LVV met de LR group hij de punten van de FSA memo en punten van zijn eigen deskundigen heeft meegenomen en dat er zaken veranderd zijn vergeleken met de oorspronkelijke plannen.

BEKIJK OOK
KPS komt met noodoplossing voor aanvragers internationaal rijbewijs

Zo zullen geen gewassen worden geteeld door de LR groep die Surinamers al verbouwen. De ombuiging bij de kippenteelt en eierproductie moeten nog verder worden uitgewerkt en bij de melkvee komt de zuivelfabriek die LR group zou opzetten te vervallen en zal het accent gelegd worden op het moderniseren van de huidige Melkcentrale.

De organisaties wensen ook gunstige faciliteiten te hebben voor de Surinaamse ondernemers. De minister heeft toegezegd aan de private organisaties dat indien Surinaamse bedrijven businessplannen hebben voor uitbreiding van de productie hij zijn uiterste best zal doen ter verkrijging van financiering bij regionale banken tegen gunstige voorwaarden.

Verder zal het ministerie van LVV ook ondersteuning bieden bij het versneld krijgen van grond voor de productie.

De VEAPS en FSA waarderen het initiatief van de minister voor deze ontmoeting die als nuttig en harmonieus is ervaren en is blij met de inzet van de minister voor de totale agrarische sector en waarderen de open communicatie van de minister en zijn tijdens het gesprek de “plooien die er waren gladgestreken en de misvattingen uit de wereld geholpen”.

De VEAPS en FSA hebben hun ondersteuning toegezegd aan de minister ter ontwikkeling van de agrarische sector, waarbij de Surinaamse agrariërs een eerlijke kans krijgen en niet worden benadeeld.

Naast de voorzitter van de VEAPS, Umar Taus en secretaris VEAPS, Swami Girdhari was aanwezig de voorzitter van FSA, Prahlad Sewdien.