fbpx

VEAPS teleurgesteld over stopzetting export sopropo naar EU

GFC NIEUWS- De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) spreekt haar teleurstelling uit over de stopzetting van de export van verse sopropo naar de Europese Unie (EU).

Sopropo omvat ongeveer 35% van de exporthoeveelheid van verse groenten en fruit die de VEAPS leden per luchtvracht verzenden naar Nederland.

Vanwege strikte regelgeving met betrekking tot de invoer van verse groenten en fruit in de Europese Unie ter voorkoming van de “instroom van schadelijke organismen binnen de EU” heeft de EU sinds 2016 nieuwe regels afgekondigd die deels ingaan op 14 december 2019 voor alle landen buiten de EU. Per deze datum mogen “hoge risicoplanten” niet meer worden ingevoerd.

Sopropo staat op de lijst van hoge risicoplanten. Export van verse Sopropo na 14 december blijft mogelijk indien Suriname heeft voldaan aan een aantal eisen.

De VEAPS is teleurgesteld in het feit dat ondanks inspanningen van de exporteurs en het ministerie van LVV, de afgelopen 5 maanden er geen uitzondering voor de export van sopropo naar de EU is gerealiseerd, ondanks het tijdig verzenden op 31 augustus van het technisch dossier inzake sopropo (technical dossier on Momordica charantia) door LVV naar de EU, waarin melding wordt gemaakt van de ondernomen maatregelen.

De bevindingen van de EU audit in oktober 2019 heeft uitgewezen dat de exportbedrijven de nodige voorzieningen hebben getroffen voor de post-harvest behandeling van de exportgewassen en de instelling van een inspectiepost voor de 100% controle van de LVV inspecteurs.

De tuinbouwsector draagt een bescheiden bijdrage aan de ontwikkeling van ons land in termen van inkomensvorming en werkgelegenheid. Kleine landbouwers en gezinnen zijn in diverse delen van ons land actief in de tuinbouwsector.

Het beleid van de overheid dient erop gericht te zijn om deze zelfstandigen te ondersteunen, zodat ze in alle rust en vrijheid kunnen produceren gericht op de export, wat ook de afgelopen periode is geschied onder andere middels gezamenlijke inspanningen van de exporteurs en LVV.

De moeizaam opgebouwde Nederlandse markt voor verse Surinaamse agrarische producten moeten wij koesteren en uitbreiden. Door het verbod krijgt de lokale productie een enorme klap.

BEKIJK OOK
VHP: vaderschap is een dankbare taak

De VEAPS vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen dat Suriname zich niet adequaat heeft kunnen voorbereiden op een maatregel die in 2016 is afgekondigd door de EU om dit probleem te voorkomen en te voldoen aan de eisen, zodat de export van verse sopropo niet zou worden stopgezet.

Het ministerie van LVV is sinds juli 2019 intensief bezig met het uitzetten van activiteiten om de EU exportmarkt te behouden. Hierin schuilt de kern van het probleem van onze overheid in de afgelopen jaren. Het overheidsbeleid moet meer faciliterend optreden richting nationale producenten, waardoor de zo broodnodige diversificatie van onze productie gestalte kan krijgen.

Het verliezen van een exportmarkt is zeer ernstig, aangezien het gebleken is dat in de afgelopen 20 jaren er geen nieuwe markten zijn geïdentificeerd voor onze agrarische tuinbouwproducten.

“Wij stellen de recente pogingen op prijs met betrekking tot het intensief zoeken door LVV samen met de exporteurs, naar openingen voor export naar Frans Guyana, de Franse Antillen en de Caricom-landen, met name Barbados.

“Behoud en uitbreiding van onze export markten is van zeer groot belang, meegenomen het feit dat hierdoor ook een sneeuwbaleffect ontstaat voor andere sectoren.”

Het stoort de VEAPS dat een nota van 26 september van de EU met een reactie op het “technisch dossier sopropo” het ministerie van LVV niet heeft bereikt. Volgens bekomen informatie heeft de EU een nota afgegeven aan de Surinaamse Ambassade te Brussel en de EU post te Georgetown.

Na speurwerk van LVV begin december is men erachter gekomen dat de nota LVV niet heeft bereikt. Hierdoor heeft LVV niet ruimschoots voor de ingangsdatum van de strikte EU-regels op 14 december kunnen inspelen op de additionele vragen van de EU.

De VEAPS roept de overheid op om al haar middelen in te zetten om de exportmarkt van verse groenten en fruit naar de EU te beschermen en de ingezette dialoog met de EU verder te intensiveren, waarbij de diplomatieke kanalen maximaal worden ingezet.