fbpx

VEAPS: Surinaamse diplomatieke posten steviger inzetten voor export agrarische producten

GFC NIEUWS- De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft recent een informeel gesprek gehad met Rajendre Khargi, de toekomstige ambassadeur van Suriname in Nederland.
De VEAPS is een vereniging waarbij exportbedrijven van groenten, fruit en sierplanten zijn aangesloten. Meer dan 90% van de exporten van deze producten is bestemd voor de Nederlandse markt. De VEAPS ondervindt al jaren diverse obstakels en uitdagingen met betrekking tot de export naar Nederland, waarbij de ondersteuning van de diplomatieke diensten wenselijk is ter oplossing van de diverse vraagstukken.
Tijdens de bespreking met Khargi heeft de VEAPS het volgende onder de aandacht gebracht:
1. De wens voor het intensivering van de relatie van de VEAPS met de diplomatieke dienst in Nederland.
2. Vervullen van een brugfunctie van de Ambassade met LVV / NPPO met NVWA:
a. Uitwisselen technische kennis m.b.t fytosanitaire eisen en voorwaarden
b. Transparantie van de NVWA inspectie van de exportproducten in Nederland
c. Heropening van de EU markt voor de export van verse Sopropo.
Sinds december 2019 is het gewijzigde EU-regelgeving niet meer mogelijk om verse sopropo te exporteren. Het verkrijgen van vrijstelling is mogelijk indien Suriname voldoet aan een aantal eisen.
In oktober 2019 is er een EU audit geweest in Suriname en heeft Suriname haar dossier al maanden terug opgestuurd naar de EU. Het wachten is op antwoord. Hierin kan de Ambassade in Den Haag een belangrijke rol vervullen in de communicatie met NVWA en de EU.
3. Bemiddeling tussen LVV en de EU organisatie’s Europhyt en de European Food & Safety Authority (EFSA)
4. Opstarten samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen & overig onderwijs en onderzoekinstituten met LVV, CELOS & ADEK
5. Uitbreiding/nieuwe klanten in Nederland en identificatie van nieuwe markten in de EU en daarbuiten. Vergroten van de exportvolume moet de drijfveer zijn.
6. Versterking van de Business to Business relaties:
a. Uitbreiding/nieuwe klanten in Nederland en identificatie nieuwe markten in de EU en daarbuiten. Vergroten van de exportvolume moet de drijfveer zijn. 7. Mogelijkheid bekijken voor cargovluchten naar Nederland en eventueel België.
De VEAPS gaat ervan uit dat de diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland invulling geeft aan de ontwikkelingsdiplomatie met speciale aandacht voor de export van agrarische producten vanuit Suriname naar Nederland.
Het betrekken van de Surinaamse diaspora is hierbij essentieel als “uitdrager” van het Surinaamse product. Zonder consumenten van het Surinaams product is er geen export.

BEKIJK OOK
164 projectvoorstellen komen in aanmerking voor SAMAP’s Matching Grant Facility