fbpx

VEAPS plaatst kanttekeningen bij gemeenschappelijke verklaring Hoge Ambtelijke Interdepartementale Missie Suriname – Nederland

GFC NIEUWS- De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft enkele kanttekeningen geplaatst bij de gemeenschappelijke verklaring van het Hoge Ambtelijke Interdepartementale Missie Suriname – Nederland van 4 november.
Hieronder de kanttekeningen:
VEAPS juicht toe dat na 10 jaren de vriendschappelijke en zakelijke relatie tussen de 2 onafhankelijke landen gestalte krijgt. Hopelijk kan het herstel van de relatie bijdragen tot het creëren van mogelijkheden voor een drastische toename van de export van Surinaamse producten op de EU markt.
De VEAPS wenst haar kanttekening te plaatsen bij het hoofdstuk landbouw van de verklaring waarbij er wordt verwezen naar 4 prioritaire gebieden met name punt II: “pesticidemanagement voor verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”. Door de formulering kan de indruk onterecht gewekt worden dat het in Suriname een “free for all” is inzake gebruik van pesticide. Dit klopt totaal niet.
Als we in ogenschouw nemen dat de verse agrarische producten die geëxporteerd worden naar Nederland, dan zien we dat de notificaties (onderscheppingen in Nederland) betrekking hebben op het voorkomen van schadelijke organismen (insecten) in de ladingen, welke vanwege EU regels door de EU buiten haar grenzen gehouden dient te worden. Het zou beter zijn geweest indien de Surinaamse deskundigen hadden gekozen voor de formulering “gewasbescherming gericht op het verminderen en bestrijden van ziekten en plagen”.
In punt II wordt verder vermeld “Kennisdeling met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) met NPPO en de Surinaamse groente- en fruithandelaren”. Dit is zeer beperkt. NVWA is de voedselautoriteit in Nederland en dient LVV-NPPO juist een intensieve relatie op te bouwen met NVWA, dat ten goede komt van de export van agrarische producten.
Punt IV “stimuleren van Nederlandse ondernemingen om actief te worden op de Surinaamse agro-markt. Te denken valt aan zaadveredeling, kassenbouw en melkproductie. Kan de Surinaamse regering uitleggen wat hiermee wordt bedoeld? Dit geeft een eenzijdig beeld en doet vermoeden dat er alleen gedacht wordt aan Nederlandse ondernemingen en wellicht de Surinaamse private sector een ondergeschoven rol krijgt.
De VEAPS mist in de gemeenschappelijke verklaring: a. Ondersteuning van Nederland bij de identificatie en vergroting van de afzet van Surinaamse (verse & verwerkte) agrarische producten. Creatie van markten en vergroten markttoegang van Surinaamse producten dient essentieel te zijn in de samenwerking op agrarisch gebied.
b. Ondersteuning van Nederland bij het agrarisch onderwijs en onderzoek. Intensivering van de samenwerking van Surinaamse onderwijsinstituten en CELOS met Wageningen Universiteit en MBO & HBO agrarische scholen.
c. Ondersteuning vanuit Nederlandse onderzoeksinstituten bij productontwikkeling gericht op de verwerking van onze agrarische producten en de optimalisatie van de diverse waardeketen actoren.
d. Samenwerkingsverbanden ontwikkelen met Nederlandse “food oriented” bedrijven. Stimuleren van Business to Business relaties.

BEKIJK OOK
Door wateroverlast getroffen gemeenschappen in Para getroffen krijgen voedselpakket