fbpx

VEAPS brengt precaire situatie export agrarische producten onder aandacht minister Sewdien

GFC NIEUWS- De leden van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) hebben donderdag een kennismakinggesprek gehad met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien.
De VEAPS is een vereniging waarbij exportbedrijven van groenten, fruit en sierplanten zijn aangesloten.
De VEAPS heeft het gesprek met minister Sewdien aangegrepen om de nijpende vraagstukken te bespreken. Het uitblijven van een oplossing zal leiden tot een vernietiging van de export van groenten, fruit en sierplanten. Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor de agrarische sector en zal de werkloosheid toenemen en vergroting van de armoede.
Tijdens de bespreking met minister Sewdien hebben de VEAPS leden het volgende onder de aandacht van de minister gebracht:
1. Versterking van LVV in het algemeen en specifiek de National Pant Protection Organization (NPPO). Deze dienst is cruciaal voor de keuring van de export van groenten, fruit en sierplanten: a. Nationale acties: verhoging veldinspecties, databank, GAP trainingen, traceabiity systeem, versterking plantvermeerdering, zaadveredeling, gebruik chemicaliën en intensivering voorlichting.
b. Internationaal: versnelde aandacht voor het EU Sopropo dossier, Mango dossier, intensivering contact met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, EFSA, Europhyt, FAO en CAHFSA.
2. Optimalisatie van de waardeketen groenten, fruit en sierplanten: a. herstart nationale dialoog met alle stakeholders en de opzet van een dialoog platform gericht op het oplossen van de problemen b. Uitbouw bestaande markten en identificatie van nieuwe exportmarkten c. Bevordering verwerking / value added producten d. Optimalisering logistiek / connectivity: cargo vluchten & zeetransport.
3. Financieel-economisch: a. Cash flow beheer (bedrijfsoperatie, vrachtkosten, enz..) b. Gunstige kredietfaciliteiten: optopping en operationalisering van het Agrarisch Kredietfonds, Garantiefonds, instellen “LR fonds” voor lokale ondernemers, c. Hercalculatie vrachtkosten en afschaffing OB bij luchtvracht d. Herziening belastingdruk voor agrarische ondernemers
4. Versterking research & developement en intensieve samenwerking LVV, CELOS en ADEK.
5. Versnelde aanpak en daadwerkelijke uitvoering van de SAMAP fondsen t.b.v. de ketenontwikkeling van groenten en fruit. De VEAPS vindt het onverteerbaar dat 3 jaren na de start van het SAMAP project nog geen 1 boer middelen heeft kunnen putten uit het SAMAP fonds.
6. Totale ombuiging van de overeenkomst van de overheid met de LR group, welke zeer discriminatoir is naar de Surinaamse agrarische ondernemers. De VEAPS wenst graag de beschikking te hebben over de gewijzigde afspraken met LR. Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname Persbericht VEAPS mbt gesprek met minister Sewdien van LVV
7. Certificering van de agrarische bedrijven (GAP, GHP, GMP, FSSC22000)
8. Privatiseren van verlieslatende staatsbedrijven en opname van de private sector in de RvCs van agro-entiteiten
9. Gerichte grondbeleid ten behoeve van de agrarische sector: toewijzen agrarisch bestemmingsplannen, gericht op gewassen (Agro-ecological Zoning).
Een ernstige zaak is dat goed agrarische grond wordt uitgegeven als zand concessies. Waar gaan we de mensen die straks moeten afvloeien uit het ambtenaren apparaat plaatsen. Er moet nu een goed in elkaar gezet plan voorbereid worden om al deze mensen die in de landbouw willen gaan op te vangen.
10. Instellen COVID-19-noodplan met een ondersteuningspakket en voorzieningen voor de bestaande leningen en schulden van agrarische ondernemers en eventueel de aanwending van SAMAP hiervoor.
11. Oplossing van het “gekissebis” tussen SLM en CASAS. Het is voor de VEAPS onbegrijpelijk dat twee Surinaamse organisaties niet tot een goede nationale oplossing kunnen komen. Indien de geleasede Boeing 777 van de SLM niet kan vliegen vanaf eind september betekent dit het wegvallen van ongeveer 70 ton vrachtruimte per week. Dit zal een strop zijn voor de export.
12. Stopzetting van de productie van groenten- en fruitbakjes door de Melkcentrale. De Melkcentrale beconcurreert de private sector, terwijl ze met subsidie van de Staat zich behoort toe te leggen op de ontwikkeling van de melkvee sector en de productie van zuivelproducten.
13. Bemiddeling van LVV met de KLM over het eenzijdig gewijzigd beleid inzake het verminderd meenemen van taxfree ingekochte groenten, fruit en sierplanten.
14. Juiste invulling van managementfuncties binnen het ministerie, waarbij er wordt gekeken naar deskundigheid en getoonde positieve betrokkenheid gericht op de ontwikkeling van de agrarische sector. We zijn nu twee maanden voor aanvang van het exportseizoen en is de oplossing van een aantal problemen zeer vereist.
De VEAPS verlangt dat LVV en de totale Regering aandacht besteedt aan haar noodkreet en vertrouwt erop dat minister Sewdien werkt aan het oplossen van de vraagstukken.
Minister Sewdien is door diverse organisaties, waaronder VEAPS, ondersteund voor zijn benoeming tot minister van LVV, en gaat VEAPS ervan uit dat het vertrouwen niet wordt geschaad door de minister.

OOK INTERESSANT
Eerste verdachten rellen 17 februari gedagvaard