fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

VEAPS bespreekt urgente zaken met minister Jubithana van TCT

GFC NIEUWS- De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft vorige week een kennismakingsgesprek gehad met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana.
De leden van VEAPS exporteren groenten, fruit en sierplanten naar voornamelijk Nederland via luchttransport met de SLM en de KLM. Zonder transport, geen export heeft de VEAPS de minister voorgehouden.
Voor de Covid-19-crisis was de gemiddelde exportvolume rond de 60 ton per week. Vanwege de beperkte vluchten nu is deze teruggevallen naar ongeveer 10 ton per week. Midden september begint het nieuw exportseizoen en dan hopen de exporteurs dat er meerdere vluchten zullen zijn. In deze periode ligt de vrachtbehoefte rond de 90 ton per week.
De VEAPS heeft tijdens het gesprek met minister Jubithana de urgente zaken besproken die schreeuwen om een oplossing. Het uitblijven van een oplossing zal leiden tot een enorme achteruitgang van de export van groenten, fruit en sierplanten. Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor de agrarische sector en zal de werkloosheid toenemen en vergroting van de armoede.
Enkele urgente zaken die besproken zijn:
1. Het oplossen van het “dispuut” tussen SLM en CASAS: Het is voor de VEAPS onverteerbaar dat twee Surinaamse organisaties niet tot een goede nationale oplossing kunnen komen om de geleasde Boeing 777 van de SLM te laten vliegen. De VEAPS heeft begrepen dat dit toestel een vrachtcapaciteit van ongeveer 25 ton heeft. Met deze vrachtcapaciteit kunnen de exporteurs meer exporteren in het exportseizoen.
De VEAPS heeft minister Jubithana gevraagd om zijn invloed aan te wenden zodat het “a-nationalistisch gedoe” tussen SLM en CASAS wordt opgelost, met inachtneming van alle veiligheidseisen. De minister heeft toegezegd dat er binnen afzienbare tijd een oplossing in zicht zal zijn.
Verder gaf de minister aan dat een vliegtuig behoort te vliegen, want daaruit vloeien inkomsten voort en daarom onbegrijpelijk dat de B-777 ruim 8 maanden aan de grond staat. De minister legde de nadruk op de vliegveiligheid conform wet en regelgeving alvorens over te gaan tot passagiers transport.
2. Verlaging van de vrachttarieven: De VEAPS heeft inmiddels bij diverse overheidsfunctionarissen de afgelopen jaren de hoge vrachttarieven aan de orde gesteld. Voor de Covid-19-crisis waren de vrachtkosten gemiddeld rond de USD 2,20 per kg. Dit is ongeveer tweemaal hoger vergeleken met de landen die soortgelijke agrarische producten exporteren naar Nederland. Deze grote prijsverschillen, verslechteren onze marktpositie in het buitenland.
In de afgelopen 6 maanden zijn de vrachttarieven met meer dan 150% gestegen en liggen nu rond de USD 3,60 per kg. Willen we de agrarische productie en export verhogen, moeten de vrachtkosten omlaag en juist niet omhoog. Lage vrachtkosten verbeteren de concurrentiepositie van Suriname.
De VEAPS heeft een model gepresenteerd aan de minister om te komen tot een verlaging van de vrachtkosten, waarbij de luchtvaartmaatschappijen geen verlies lijden. De minister ondersteunt het streven om de concurrentiepositie te verstevigen met de nadruk op het aanboren van nieuwe markten.
3. De financiële positie van de SLM: Uit mediaberichten heeft de VEAPS vernomen dat de SLM een schuldpositie en inkomstenderving heeft van respectievelijk USD 88 miljoen en dat de SLM USD 60 miljoen per jaar nodig heeft om operationeel te blijven. Dit baart de VEAPS ernstige zorgen en vreest de VEAPS dat de vrachtkosten niet verlaagd zullen worden.
De VEAPS heeft de minister gevraagd om de SLM aan een grondige analyse, reorganisatie en efficiency verbetering te onderwerpen. De minister gaf aan zich sterk te maken voor een integrale aanpak, waarbij de sectoren elkaar versterken in hun voortbestaan.
4. Kwestie handbagage en volume van tax free bagage bij de KLM: De KLM heeft eenzijdig maatregelen genomen die zeer nadelig uitvallen voor passagiers en de mogelijkheid voor het doen van tax free inkopen in de vertrekhal op de airport.
De VEAPS wenst bemiddeling van minister Jubithana en kijkt uit naar een gunstige oplossing, waarbij voorkomen dient te worden dat de maatregelen van de KLM nadelig uitvallen door de Surinaamse ondernemers op de airport. De minister zal binnenkort de tax free shops ontvangen om dit verder te bespreken.
5. Benoeming RvC-leden SLM en Luchthavenbeheer: op dinsdag 23 juni had de VEAPS een zoommeeting met president Chandrikapersad Santokhi en Vice-President Ronny Brunswijk in het kader van de hearings. Tijdens deze hearing zijn door de politici aangegeven dat ze samen met de private sector Suriname wensen te ontwikkelen met nadruk op de productie en de export.
De VEAPS had aangegeven dat het wenselijk is dat de private sector ook wordt opgenomen in de RvCs van vitale entiteiten binnen de waardeketen van de agrarische sector, specifiek gericht op de export. Dit als doel dat de publieke- en private sector samen sturing geven aan het beleid.
De VEAPS heeft bij minister Jubithana haar enorme teleurstelling uitgesproken over de bemensing van de RvCs van de SLM en Luchthavenbeheer, waarbij de private sector uit de waardeketen van de agrarische sector totaal zijn uitgesloten.
Minister Jubithana heeft aangegeven dat TCT samen met de exporteurs de mogelijkheid wil bekijken om nieuwe destinaties te ontwikkelen, zodat er nieuwe markten worden geïdentificeerd en ontwikkeld, waarbij Surinaamse ondernemers hun producten kunnen afzetten.
De VEAPS ondersteunt deze gedachte en heeft de minister gevraagd om de mogelijkheid te bekijken voor het inzetten van een cargo vliegtuig.
De VEAPS verlangt dat TCT en de totale regering aandacht besteedt aan haar noodkreet en vertrouwt erop dat minister Jubithana werkt aan het oplossen van de nijpende vraagstukken.

OOK INTERESSANT
Weer explosie bij van witwassen verdacht Surinaams geldwisselkantoor in Nederland