Vaticaan gaat homohuwelijken niet inzegenen: ‘het is een zonde en een keus’

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Vaticaan heeft opnieuw de leer van de katholieke kerk bevestigd die stelt dat homoseksualiteit een ‘zonde’ is.

Daarmee heeft de leiding van de katholieke kerk opnieuw bevestigd dat paren van hetzelfde geslacht de sacramenten van het huwelijk niet kunnen ontvangen, aangezien ‘die zijn voorbehouden aan de onverbrekelijke verbintenis tussen een man en een vrouw’, schrijft Lad Bible.

De Vaticaanse instelling die belast is met het uitspreken en handhaven van de katholieke dogma’s, de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft een antwoord geformuleerd op de vraag: “Heeft de kerk de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen?”

“Nee”, oordeelde de congregatie in een document ondertekend door kardinaal Luis Ladaria, prefect van de Congregatie. “In sommige kerkelijke kringen circuleren tegenwoordig projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht,” schreef de congregatie in de preambule van de tekst, bedoeld om het officiële standpunt van het Vaticaan te verduidelijken.

BEKIJK OOK: Priester misbruikt lifter en laat haar naakt achter op straat

Overige berichten