fbpx

Vaste commissie LVV heeft bespreking met minister

De vaste commissie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in DNA onder leiding van commissievoorzitter Amzad Abdoel heeft woensdag een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Lekhram Soerdjan. De commissievoorzitter was vergezeld van de leden Jitendra Kalloe en William Waidoe.

Tijdens het bezoek heeft de commissie haar zienswijze ten aanzien van het agrarisch beleid besproken met de minister. Aan de orde is gekomen hoe de agrarische sector kan worden ontwikkeld en hoe deze kan leiden tot diversificatie van de economie.

Bijzondere aandacht is besteed aan de ontwikkelingen binnen de rijstsector en grote landbouwprojecten die nu worden uitgevoerd zoals het palmoliepoject en het kokosproject, kassenteeltproject, hoogland rijstteelt, her activering van het agrarisch kredietfonds, financiering van lopende en nieuwe projecten, voedselveiligheid, het veeteeltbeleid en het agrarisch beleid, meldt de voorlichtingsdienst van DNA.

BEKIJK OOK
Waterschapsverkiezingen met oog op ontwikkeling rijstpolders

Minister Soerdjan is heel genoegzaam ingegaan op al deze zaken. De commissie is vooral ingenomen met de praktische oplossingsmodellen die door minister zijn voorgesteld om diverse problemen binnen de agrarische sector op te lossen. De commissie heeft bij monde van de voorzitter haar volledige ondersteuning toegezegd aan de minister en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.(GFC)