Vandaag weer toeteren als protest tegen rij- en voertuigenbelasting

De jongeren van DA’91 roepen de auto- en motorfietsbezitter op haar protest te laten horen middels het toeteren op 1 maart om 12:00 uur.

Op deze wijze geven wij met ons allen uiting aan ons protest tegen de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting. Met deze belasting wordt het volk namelijk uitgebuit door de regering Bouterse.

Het vernietigend financieel-economisch beleid van de regering Bouterse heeft erin geresulteerd dat zij sinds 2015 een pakket aan belastingmaatregelen en andere inkomensbelastende maatregelen heeft doorgevoerd die de financiële “gaten “die door wanbeleid zijn geslagen moet vullen.

DA’91 heeft in haar regeer periode 2000-2005 mede bijgedragen om de rij- en voertuigenbelasting af te schaffen. “Onze partij had geen boodschap aan de loze belofte van Bouterse dat deze belasting afgeschaft zou worden omdat de partij deze persoon kent als een politicus die telkenmale woordbreuk pleegt”.

DA’91: “het is niet te ontkennen dat deze regering de government-take reeds ettelijke malen heeft verhoogd. De regering Bouterse is vervreemd van het overgrote deel van de bevolking en blijft onze samenleving maar financieel kaal plukken De politieke arrogantie van de regering Bouterse lapt de wijdverbreide maatschappelijke protesten van groeperingen aan hun laars”.

De hele samenleving zal de effecten van deze belasting voelen in de verhoging van prijzen omdat de transport sector ook deze belasting zal doorberekenen aan het bedrijfsleven.

“Als burgers van Suriname voelen wij ons onderdrukt en vernederd in de wijze waarop deze regering omgaat met onze belangen als samenleving”.

Tijdens een bezoek van de DA’91 jongerenvoorzitter in gezelschap van de DA’91 voorzitter op 28 februari, aan de betaallocatie bij de Belastingdienst, gaven veel burgers aan dat zij zich geminacht en uitgebuit voelen door deze regering.

De jongeren van DA’91 wijzen er verder op dat de wet inhoudelijk en in de uitvoering ervan nattevingerwerk is. Het bewijs ligt op straat.

“Wij roepen de burgers op, deze dubbele belasting niet te betalen en roepen op om, massaal DNA tot intrekking van deze wet te bewegen door onder andere het toeteren. Wij jongeren mogen niet zwijgen”, aldus Grushenka Rozen, voorzitter van het DA’91 Jongerenforum.

Overige berichten