Vandaag voortzetting behandeling Stabilisatie- en Herstelplan

De Nationale Assemblee(DNA) zet vandaag de inhoudelijke behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan voort. Hiermee werd dinsdag een aanvang gemaakt.

Met dit plan wil de regering gaan van crisisbeheersing naar transformatie van de economie.

De regering geeft toe dat de productie omhoog moet en de structuur van de importen moet veranderen: minder importen voor consumptie en relatief meer voor de stimulering van productie en export.

Dit betekent een herstructurering van de economie en een herverdeling van rol en taken van de Overheid, huishoudens en bedrijven.

Een grote uitdaging is zoals beschreven in het plan om te voorkomen dat in het proces van aanpassing en herstructurering en het nationaal bezuinigen op onze uitgaven, de inkomensverdeling helemaal verstoord raakt.

Voorkomen moet worden dat een (kleine) groep gebruikmakend van de crisis, veel rijker wordt en de meerderheid veel armer wordt. De regering wil dit zoveel als mogelijk voorkomen en heeft zich gecommitteerd aan het principe dat de sterkere schouders de zwaardere lasten van de maatregelen moeten dragen om de crisis te bezweren.

In de overeenkomsten met dochterorganisaties van de Verenigde Naties (VN), die ons land zullen bijstaan in het crisismanagement en de herstructurering, zoals het Internationaal Monetaire Fonds en de Wereld Bank, is dit principe verankerd.

De regering benadrukt deze steun te hebben ingeroepen omdat de terugval van ons BBP, en van de exportinkomsten en de overheidsinkomsten zo groot is, dat het alleen, zonder steun, proberen om uit de crisis te komen, zeer veel schade zou aanbrengen aan onze economie en aan onze sociale en politieke structuur. Deze schade zou ook ons vermogen voor herstel en groei minimaliseren.(GFC)

Overige berichten