‘Vandaag Slachtoffer, Morgen dader?’, boek over huiselijk geweld

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen het boekwerk ‘ Vandaag Slachtoffer, Morgen dader?’, in ontvangst genomen.

Het Women Rights Centre (WRC) bracht de bewindsman een bezoek waarbij ook de leiding van het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG) aanwezig was.

Het boekwerk geeft inzicht in huiselijk geweld. De pennenvrucht is een weergave van de thema’s en discussies die tijdens de voorlichtingssessies in november 2014 zijn besproken. Het is voornamelijk bestemd als voorlichtingsmateriaal voor jongeren.

Dit project droeg als naam ‘ Project Interventie Huiselijk Geweld voor Jongeren aangesloten bij diverse denominaties’.

‘Onze wens is dat men zich optimaal gaat inzetten voor harmonie, liefde en vrede in de familie in stad en district als in het binnenland’, zegt WRC-voorzitter Carla Bakboord.

Bakboord zegt dat het WRC al jaren een goede relatie heeft met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kennis

Tien geestelijke leiders hebben tijdens de eerdergenoemde trainingen gedurende drie dagen hun eerder verkregen kennis op dit gebied, ingezet voor de voorlichting van jongeren. Deze groep bracht zijn mening over de verschillende hoofdthema’s aan de hand van hun religieuze waarden naar voren.

Bakboord noemde de input tijdens de sessies van 2014 heel goed. Ze zegt blij te zijn dat het onderwerp over huiselijk geweld nu toch op meerdere plekken gebezigd wordt wat aangeeft dan met zich ermee bezig houdt. De brochure met voorlichtingsmateriaal zal volgens haar op een later tijdstip aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Volksgezondheid worden aangeboden.

Minister Leilis was ingenomen met het initiatief van het ministerie en het WRC om aandachtspunten die zijn voortgekomen uit de training in een boekwerk te vervatten. Waar nodig zal zijn ministerie nog meer bijdragen om huiselijk geweld verder terug te dringen, staat in een persbericht.

Foto: Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken neemt uit handen van de vertegenwoordiging van het WRC, het boekwerk ‘ Vandaag slachtoffer, morgen dader?’ in ontvangst.

Overige berichten