fbpx
Vandaag beëdiging en toelating DNA-leden en verkiezing voorzitter en vicevoorzitter

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee (DNA) komt VANDAAG, maandag 29 juni, bijeen.

Volgens artikel 66 van de Grondwet mag de oudste persoon in jaren, onder de gekozenen, optreden als fungerend voorzitter. Soewarto Moestadja, het oudste lid in jaren, zal om 09.00 uur door de president van de Republiek Suriname, Desire Bouterse, worden beëdigd als fungerend voorzitter.

Om 10.00 uur zullen de gekozen personen in een openbare bijeenkomst de eed of belofte afleggen in handen van de fungerend voorzitter. De leden geven zelf aan of zij de eed of belofte zullen doen.

Deze plechtigheid zal in 2 groepen van 17 en 1 groep 16 personen plaatsvinden in verband met de COVID-19-maatregelen die in acht genomen moeten worden.

De namen zullen in alfabetische volgorde worden afgeroepen door de griffier, deze zal vervolgens de eedsformule zoals vermeld in artikel 65 van de Grondwet van de Republiek Suriname voorlezen waarna de beëdiging plaatsvindt.

Om 12.30 uur zal er een Buitengewone Openbare Vergadering (BOV) worden gehouden, waarin het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen personen zal plaatsvinden en hun eventuele toelating tot De Nationale Assemblee. Er zal een commissie bestaande uit vijf leden worden benoemd, die de president in- en uitgeleide zal doen.

Na benoeming van de commissie volgt er een korte schorsing om deze commissie in de gelegenheid te stellen de president naar binnen te begeleiden. Wanneer de president heeft plaatsgenomen wordt de vergadering hervat.

Daarna zal het volkslied ten gehore worden gebracht.

De fungerend voorzitter benoemd volgens het Reglement van Orde twee commissies voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de gekozen leden.

Voor het onderzoek van de geloofsbrieven zullen de gekozen leden in drie groepen worden verdeeld.

Commissie I zal de geloofsbrieven van de leden van groep I en III onderzoeken

Commissie II zal de geloofsbrieven van de leden van groep II onderzoeken.

De gekozen personen zullen dan de vergaderzaal moeten verlaten, waarna de geloofsbrieven worden onderzocht. Pas als die goed bevonden zijn worden de beëdigde personen toegelaten tot lid van De Nationale Assemblee. De nieuwe leden worden dan naar hun plaats in DNA begeleid.

De twee commissies worden ontbonden onder dankzegging voor de verrichtte werkzaamheden.

Vervolgens zal de akte van Sluiting van de zittingsperiode van De Nationale Assemblee en opening van de nieuwe zittingsperiode worden voorgelezen door de griffier.

Als alle leden zich kunnen verenigen met hetgeen in de akte is vervat, wordt de vorige zittingsperiode gesloten en de nieuwe zittingsperiode geopend. (MET EEN HAMERSLAG)

Schorsing van de vergadering in verband met infrastructuur voor het stembureau.

Kiezing voorzitter en vicevoorzitter

De fungerend voorzitter heropent de vergadering voor het kiezen van de voorzitter en vicevoorzitter van DNA. Er wordt een commissie benoemd die hiermee belast is. Door de verkiezingscommissie worden de namen van de kandidaat-voorzitter en kandidaat-vicevoorzitter bekendgemaakt. De stemming vindt plaats en hieraan nemen leden deel die de presentielijst hebben getekend.

Na de stemming worden de stembiljetten geteld door de stemopnemers. De persoon die de meeste stemmen heeft behaald (indien er meerdere kandidaten zijn voor het voorzitterschap) is dan de nieuwe voorzitter van het parlement voor de zittingsperiode 2020 tot 2025. Dezelfde procedure wordt gevolgd voor het vicevoorzitterschap. Ook deze persoon is gekozen voor de periode 2020 tot 2025.

Indien de vergadering zich met deze conclusie kan verenigen en geen op- en aanmerkingen heeft, dan wordt al zo beslist. De fungerend voorzitter zal de stemopnemers dankzeggen en de Commissie Verkiezingen ontbinden. Daarna wordt overgegaan tot het volgende agendapunt, namelijk de eedsaflegging door de gekozen voorzitter.

Bij de eedsaflegging wordt de gekozen voorzitter uitgenodigd door de fungerend voorzitter voor de beëdiging. Dan is er officieel een nieuwe voorzitter voor DNA. Hetzelfde proces wordt ook gehanteerd voor de eedsaflegging van de vicevoorzitter.

De fungerend voorzitter zal de nieuwe voorzitter uitnodigen om de hameroverdracht te doen. Na deze handeling zal de vergadering geleid worden door de nieuw gekozen voorzitter, waarna de felicitaties worden gedaan.

Meer nieuws

DR-Commewijne krijgt district in bloei

GFC NIEUWS- De nieuwe districtsraad (dr) van Commewijne heeft de verantwoordelijkheid gekregen over een district dat in bloei is en mogelijk het snelst groeit van…

President Bouterse participeert aan Caricom-top

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft vrijdag deelgenomen aan de 20ste Speciale Vergadering van de Conferentie van Caricom Staatshoofden, welke plaatsvond via videoconferentie. Dikke vrouwen…

Jaloerse hond doodt pasgeboren tweeling

GFC NIEUWS- Twee pasgeboren tweelingzusjes werden thuis aangevallen en gedood door de hond van het gezin. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

14 nieuwe Covid-19-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- Nog eens 14 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Radboudumc-artsen naar Suriname voor Covid-hulp

GFC NIEUWS- Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een team van intensivisten, infectiologen, infectiepreventiedeskundigen en een microbioloog naar Suriname om ondersteuning te bieden bij Covid-zorg in Paramaribo….

“Afro-Surinamers moeten hun plek innemen”

GFC NIEUWS- “De Afro-Surinamers, moeten hun plek innemen, de voorouders van deze groep hebben in het verleden verschrikkelijke onderdrukte tijden meegemaakt in Suriname.” Dat kwam…

Besmette politici uit ICU

Paul Somohardjo (PL), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Jerrel Pawiroredjo (NPS) zijn donderdagmiddag ontslagen uit de Intensive Care Unit (ICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)….

10 Covid-19-patiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten nog eens 10 Covid-19-patiënten naar huis, nadat zij genezen zijn verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Ontsmetting partijcentrum Grun Dyari

GFC NIEUWS- Het NPS-partijcentrum Grun Dyari werd vanmorgen grondig ontsmet, nadat twee leden van de partij positief testten op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Tieners opgepakt voor gewapende beroving

GFC NIEUWS- Maandagavond zijn twee tieners, R.B. (13) en D.B. (16), door de politie aangehouden voor een gewapende beroving. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Pandit Nandoe besmet met het coronavirus

GFC NIEUWS- Pandit B. Nandoe Tewarie is positief getest op het coronavirus. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Ingezonden| Keti koti-boodschap BEP

GFC NIEUWS- De strijd voor vrijheid en gelijkwaardige menselijke behandeling,is voor elk onderdrukte en gemarginaliseerde volk een legitiem recht om actie te ondernemen tegen elke…

“Jules Sedney was staatsman van formaat”

GFC NIEUWS- Een politiek icoon, een staatsman van formaat, een zoon van Suriname, een toegewijde, voorbeeldige en veelzijdige Surinamer. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Goudzoeker doodgeschoten

GFC NIEUWS- Een goudzoeker werd het afgelopen weekend na een ruzie doodgeschoten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Ingezonden: Stilstaan bij 157 jaar Keti Koti

GFC NIEUWS- Vandaag herdenken wij 157 jaar afschaffing van de Nederlandse slavernij en tegelijkertijd vieren wij de bevrijding van de Surinaamse gemeenschap. Dikke vrouwen makkelijk…

Coronavirus superspreaders ontdekt in het binnenland

GFC NIEUWS- In het binnenland zijn er coronavirus superspreaders ontdekt bij begrafenisrituelen en goudmijnactiviteiten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….