Vanaf introductie Vipassana al 83 personen deelgenomen

Vanaf de introductie van Vipassana in Suriname, nu ruim drie jaar terug, hebben al 83 mensen er aan deelgenomen. De Vipassana meditatietechniek is een eenvoudige, praktische methode om tot geestelijk evenwicht te komen en een gelukkig en zinvol leven te leiden. Vipassana betekent ‘de dingen zien zoals ze werkelijk zijn’.

De techniek zuivert de geest tot in de diepste lagen. De geest wordt bevrijd van ongezonde neigingen zoals haat, hebzucht, angst en depressie. Naarmate de invloed hiervan zwakker wordt, komen positieve eigenschappen zoals liefde, medeleven, vreugde en gelijkmoedigheid tot ontwikkeling.

Ieder mens heeft af en toe te kampen met spanningen, frustraties en onevenwichtigheid. Mensen beperken daarbij hun ellende niet alleen tot zichzelf, maar verspreiden die in plaats daarvan naar anderen. Dit is niet de juiste manier van leven. De mens verlangt er immers naar om te leven in vrede met zichzelf en met degenen rondom hen.

Tenslotte zijn mensen sociale wezens, die dienen samen te leven en samen te werken met anderen. Hoe kan het in vrede leven worden bewerkstelligd? Hoe kan men als mens in evenwicht blijven en de vrede en harmonie rondom zich bewaren?

De Vipassana meditatietechniek leert de mens om de realiteit in zichzelf te observeren. Door deze objectieve observatie krijgt men inzicht in de oorzaken van onrust en ontevredenheid. Uit onwetendheid blijft men reageren op een manier die zichzelf en anderen schade berokkent. Maar wanneer wijsheid ontstaat en betrokkenen uit deze gewoonte van blindelings reageren komen, leren ze handelen vanuit een evenwichtige, gelijkmoedige geest die de werkelijkheid zoals ze is, ziet en begrijpt.

Op deze manier helpt Vipassana-meditatie deelnemers om spanningen op te lossen, knopen in zichzelf te ontwarren en een gelukkiger leven te leiden, vredevol, harmonisch en vol goede wil.

Om de Vipassana techniek te leren is het nodig een tiendaagse cursus te volgen onder de begeleiding van een erkende leraar. Tien dagen ononderbroken oefening is de minimumperiode waarin deze techniek geleerd kan worden. Tijdens de cursus blijven de deelnemers op de plaats van de meditatie, zonder afleidingen van buitenaf. Men leest noch schrijft en laat alle religieuze praktijken of andere disciplines achterwege.

Men volgt een meditatieprogramma, met dagelijkse instructies, en elke avond is er een lezing waarin de techniek verder wordt toegelicht. Men houdt zich ook aan de regel van stilte, er wordt niet gesproken met de medecursisten. Indien nodig kan er met de leraar gesproken worden over de meditatietechniek.

Tijdens de eerste drie dagen leert men de geest tot rust brengen en de concentratie ontwikkelen door middel van ademhaling. Op de vierde dag leert men de Vipassana techniek: de observatie van de gewaarwordingen zoals die zich overal in het lichaam voordoen. Door de eigen ervaring leert men hun veranderende aard te begrijpen en een evenwichtige geest te ontwikkelen.

Vanaf de tiende dag kunnen de deelnemers met elkaar praten om zo de overgang naar het dagelijks leven te maken. Tevens leert men de goede kwaliteiten, die tijdens de cursus ontwikkeld werden te delen met anderen. De cursus is gratis.(GFC)