Vanaf 2000 ruim 54 miljoen personen gespaard van tbc

Wereldwijde inspanningen om tuberculose te bestrijden hebben sinds het jaar 2000 naar schatting 54 miljoen levens gespaard.

Het thema van Wereld Tuberculosedag 2019 – die elk jaar op 24 maart wordt herdacht – luidt ‘It’s time’ en legt het accent op de noodzaak om actie te ondernemen ter bestrijding van deze ziekte.

Wereldleiders dien er volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) er op toe te zien dat zij de mogelijkheden voor preventie en behandeling moeten vergroten. Ook zouden zij moeten zorgen voor voldoende en duurzame financiering, ook voor onderzoek. Verder worden regeringen opgeroepen om een einde maken aan stigmatisering en discriminatie, alsook een rechtvaardige, op rechten gebaseerde en mensgerichte tbc-aanpak te bevorderen.

Tbc is een infectieziekte veroorzaakt door de bacil Mycobacterium tuberculosis. Het beïnvloedt meestal de longen (longtuberculose), maar kan ook andere plaatsen treffen (extrapulmonale tbc).

Voedseltechnoloog en hygienedeskundige Ricky Stutgard zegt dat tbc wordt verspreid door de lucht, bijvoorbeeld wanneer mensen een actieve vorm van tuberculose hebben en hoesten, praten of niezen. Hij adviseert tbc-patienten om niet gewoon in de lucht te niezen en te hoesten, maar dat het liefst te doen in een wegwerptowel, die ze na gebruik direct moeten weggooien.

Over het algemeen komt ongeveer 90% van de gevallen voor bij volwassenen, met meer gevallen bij mannen dan bij vrouwen. De verhouding mannelijk: vrouwelijk bij volwassenen is ongeveer 2: 1. Een relatief klein deel (5-10%) van de naar schatting 1,7 miljard mensen die geïnfecteerd zijn met tuberculosis, ontwikkelt tijdens hun leven ook daadwerkelijk de ziekte.

De kans op het ontwikkelen van de aandoening is echter veel groter bij mensen die besmet zijn met hiv. Het is ook hoger bij mensen met risicofactoren zoals ondervoeding, diabetes, roken en alcoholgebruik.

Overige berichten