fbpx

Van der San: “Omstandigheden rond COVID-19 gaan verkiezingen beïnvloeden”

GFC NIEUWS- De omstandigheden die zich momenteel voordoen rond COVID-19 gaan sowieso de verkiezingen van 25 mei beïnvloeden, zegt Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President.
Hij benadrukt dat het niet gaat om beïnvloeding van het technisch of wettelijk geheel van de stembusgang, maar om de uitvoering. “Het stemgebeuren, dat gaat het zeker beïnvloeden,” verduidelijkt directeur Van der San. Hij meent dat men op grond hiervan een andersoortige organisatie zal moeten hebben voor die dag. De functionaris, die bij de organisatie van verschillende verkiezingen betrokken is geweest, geeft te kennen ook geen voorbereidingen gemerkt te hebben om de verkiezingen niet te laten doorgaan.
“Maar als men nog van plan is om de verkiezingen op 25 mei te houden dan wordt het wel tijd om duidelijkheid daarin te geven en te gaan afstemmen met de actoren hoe men op die dag de verkiezing gaat laten plaatsvinden.” Directeur van der San voegt eraan toe dat men namelijk niet aan het technische en wettelijk kader kan komen. “Maar wat betreft de organisatie zal men toch een aantal andere maatregelen moeten treffen omdat de verkiezing niet gaat kunnen worden gehouden op de normale wijze zoals dat plaatsvindt bij verkiezingen, gelet op de omstandigheden waarin we nu verkeren met betrekking tot COVID-19.”
Hij merkt op dat de administratieve processen naar de verkiezingen toe momenteel normaal plaatsvinden. Recentelijk hebben de terinzagelegging, indienen van de kandidatenlijsten en de kandidaatstelling plaatsgevonden. Een belangrijk aspect is het drukken van de stembiljetten. Al deze zaken in acht nemend is het volgens Van der San kort dag als men nu moet gaan vaststellen hoe op die dag de verkiezing gaan plaatsvinden. Hij kan zich tegelijkertijd ook voorstellen dat het te vroeg is omdat de huidige omstandigheden kunnen maken dat zelfs twee dagen voor 25 mei de verkiezing moet worden afgeblazen “omdat we een zodanige situatie met die COVID hebben in het land dat je op geen enkele wijze de mensen kunt laten gaan stemmen of in een rij kan laten gaan staan om te stemmen.”
Directeur Van der San: “Men moet gewoon constant rekening daarmee houden omdat de omstandigheden gaan bepalen en die omstandigheden vinden plaats tot de dag van die verkiezingen.” De kabinetsdirecteur constateert op dit punt een dilemma waardoor het bevoegde gezag niet direct zegt of de verkiezingen doorgaan op 25 mei. “Maar er worden momenteel geen maatregelen of voorbereidingen getroffen om het niet door te laten gaan,” voegt hij nadrukkelijk eraan toe.
De functionaris meent dat met de deelnemende partijen in ieder geval alvast een scenario zou moeten worden bespreken, waarbij wordt aangegeven hoe zaken zullen worden aangepakt en een eindbeslissing dat de stembusgang in het uiterste geval niet doorgaat.
Hij wijst erop dat het om ruim 300.000 kiezers gaat die in beweging gaan moeten komen. “Dus je zou bij wijze van praten een paar modellen moeten uitwerken.” Directeur Van der San noemt onder meer het langer laten duren van de uren van de verkiezing of deze uitgooien over twee dagen. Beslissingen zoals wijzigen van de tijd en datum van de verkiezing moeten volgens hem bij staatsbesluit gebeuren. “Dat is niet zo ingewikkeld, je hoeft niet perse naar de assemblee voor een wet, maar die dingen moeten bij staatsbesluit gebeuren. Maar je moet bespreken en in kaart brengen wat je precies moet doen,” aldus directeur Van der San.

BEKIJK OOK
Dinsdag wegomleggingen vanwege zittingen Krijgsraad en Constitutioneel Hof