fbpx
Van dekolonisatie naar rekolonisatie

Ik heb een van de personen, die deel uitgemaakt heeft van de tweede generatie van het structurele en fundamentele,dus doelgerichte dekolonisatieproces van Suriname ,de afgelopen week weer eens bewonderd.(U trekt een juiste conclusie als u uitgaande van deze formulering vindt dat er ook opportunistische en demagogische of pseudo dekolonisatoren waren en zijn in Suriname).

Wij zaten in een zeer gemeleerde groep te brainstormen over de bijdrage die vanuit ieder zijn of haar positie, denk- en functioneringsniveau,geleverd kan worden aan de onderwijsontwikkeling in Suriname. In elk geval heeft deze tweede generatie ‘dekolonisator’ een uitstekend en helder statement gemaakt betreffende de slinkse wijze waarop de ex-kolonisator via het onderwijs tot rekolonisatie van de mind van de Surinamers wil geraken en zo de verdere ontwikkeling van de eigen Surinaamse identiteit in denken en handelen tegen te gaan of te beïnvloeden.

Ik vond de verklaring erg interessant, maar kon vanwege het doel waarvoor wij bij elkaar waren geen uitgebreide discussie hierover uitlokken. Want er bestaan mijnerzijds ondanks de uitstekende beschouwing als hierboven bedoeld,ook wat kritiekpunten op dit statement. Ik heb kunnen vaststellen dat de groep dekolonisatoren van vroeger een duidelijk doel en strategie hadden om tot de Surinaamse identiteit van de mind te geraken. Een andere gerenommeerde persoon, die ook bij de brainstormingssessie aanwezig was,gaf als voorbeeld het verschil en doel tussen de onderwijsinhoudelijke vernieuwingen via het ‘Project Vernieuwing Curriculum Basisonderwijs'(PVCB)naar de onafhankelijkheid toe en de thans in gang zijnde onderwijsinhoudelijk vernieuwing via het ‘Basic Education Improvement Program'(BEIP).

Met het PVCB ging het strikt erom de vorming van het lerende kind middels een authentiek Surinaams curriculum van de basis uit aan te pakken. Er was in dit geval sprake van een doelgericht streven naar volledige versurinamisering van het curriculum. In het BEIP wordt jammerlijk gekozen voor de zogenoemde adaptatie van curricula van de ex-kolonisator aan de Surinaamse situatie. En onder ander hierin ziet de persoon welke ik typeer als een tweede generatie dekolonisator een gevaar die mogelijk kan leiden tot rekolonisatie,niet fysiek,maar wel psychisch(the mind). Interessant en nogmaals interessant.

Kolonisatie,dekolonisatie en rekolonisatie

Met kolonisatie wordt in dit artikel bedoeld, het door vreemden in bezit nemen van een gebied,waarbij de eigen cultuur wordt gevestigd en de lokale cultuur wordt overheerst of onderdrukt. De inheemse bevolking wordt slachtoffer van culturele dominantie of etno-centrisme zijdens de kolonisator. In de Surinaamse context zijn ook de naar het bezette gebied overgebrachte groepen uit Afrika en Azie naast de hier aangetroffen Indiaanse stammen,de Surinaamse inheemsen,cultureel gedomineerd.

Met dekolonisatie wordt bedoeld het terugdringen van de vreemde invloeden van de kolonisator en het vestigen van de eigen cultuur in al haar aspecten. Rekolonisatie is het opnieuw koloniseren van een gebied of land,maar dan in de meeste gevallen middels andere strategieen,waarbij het denken en handelen van de gerekoloniseerden beinvloed worden. Kort gezegd komt rekolonisatie erop neer dat de mind(denken en handelen) gekoloniseerd wordt. Een fenomeen dat niet minder erg is dan de fysieke kolonisatie.

Eerste opzet BEIP

Ik moet voor de goede orde,omdat ik ook over de informatie beschik,aangeven dat het aanvankelijk in de bedoeling lag om door te gaan met de verder Versurinamisering van de inhoud van het Surinaamse onderwijs middels het BEIP. Daarvoor hebben Surinamers in diverse workshops en seminars gebrainstormd over het traject dat afgelegd moet worden om tot de realisatie van het bovengestelde te geraken. Er werd naar Surinaamse inzichten een curriculumraamwerk opgesteld. Dit curriculumraamwerk geeft in contouren de richting en richtlijnen aan hoe de inhoud van het Surinaamse curriculum binnen een 11 jarige basisonderwijstraject eruit zou moeten zien. Suriname had zelf bepaald wat verstaan moet worden onder Basic-Education en wel geheel buiten de beïnvloedingssfeer van de ex-kolonisator.

Onder Basic-education, welke letterlijk vertaald is als Basisonderwijs ,moet/moest verstaan worden,de integratie van het kleuteronderwijs,het Gewoon Lageronderwijs en drie leerjaar Mulo. Dus Kleuter A+B +GLO 6 +Mulo 3 =11 jaar. Dit is het 11 jarig basisonderwijstraject dat aanvankelijk uitgevoerd ‘zou’ of had moeten worden. Ik heb opgemerkt dat onder ander door beïnvloeding van mensen die nog een sterk koloniale mind hebben ,het uitgezette traject qua structuur en inhoud, zonder enige vorm van objectieve en kwalitatieve evaluatie ,verlaten is. Suriname moet volgens deze infiltranten en dienaars van het neokolonialisme een Basisonderwijs a la model Nederland invoeren. Want dan pas is het goed. Kolonisatie van de mind heet dat.

Het jammerlijke is dat politici die zich voordoen als voorstanders van het in 1949 structureel in gang gezette dekolonisatieproces,geen enkele handeling plegen of hebben gepleegd om de neokolonialisten te weerhouden hun opdrachten uit te voeren.

De president heeft zelf toegelaten dat een van de neokolonialisten tot zijn adviesgroep is doorgedrongen en zelf belast is geworden met onderwijs aangelegenheid via de Taksforce onderwijs. Dat is een zware klap in het gezicht van oud en jong dekolonisatoren. Dit zijn kritiekpunten die als reflexiebron hebben,het gedrag van de Surinamer zelf en niet van de ex-kolonisator. De bewuste persoon is niet alleen een koppige betweterige,maar mist ondanks zijn doctorstitel de kennis en kunde om een modern concept onderwijshervormingsplan te ontwikkelen en te monitoren. De faliekante mislukking van de taksforce onderwijs is ondertussen bekend in de gemeenschap.

Ik kom met een speciale bijdrage over de Taksforce onderwijs nog voor eind oktober uit. Het gevolg van het wijzigen van de onderwijsinhoudelijke vernieuwingsstrategie,is dat het BEIP praktisch niet meer in zijn aanvankelijke vorm wordt uitgevoerd. Dit programma vertoont hier en daar een beeld van rommeligheid.Vooral bij de implementatie van de ‘nieuwe’ curricula. Er worden nu bestaande Nederlandse methoden geadopteerd en geadapteerd aan de Surinaamse situatie. Dit is in mijn conceptie totaal iets anders dan het Versurinamisering van de inhoud van ons basisonderwijs.

Voor wat betreft de Versurinamisering van het onderwijs qua structuur,wordt door BEIP haast geen woord gerept. Dit terwijl het MINOWC een loan-agreement met de IDB op basis van een 11 jarig Basisonderwijstraject is aangegaan. In augustus is in dit kader overleg gepleegd om onder ander additionele middelen vrij te krijgen. Vele aangetrokken kaders verlaten het BEIP-schip. Kennelijk als gevolg van desoriëntatie en frustratie.

In elk geval is overduidelijk hoe het gelukt is aan de koloniaal gezinde krachten om invloed te krijgen in het Surinaamse dekolonisatieproces op zoek naar eigen identiteit. Dit is maar een heel kleine fractie van voorbeelden hoe de infiltratiestrategie van de ex-kolonisator werkt. Een algemeen kritiekpunt is dat de infiltratie kans van slagen krijgt door hand en spandiensten die Surinamers zelf hieraan verlenen. De meeste mislukte Surinamers in vooral Nederland,blijken in vele opzichten een regelrechte gevaar te vormen voor de ontwikkeling van Suriname. Terwijl zij totaal gedesoriënteerd zijn op het gebied van de Surinaamse werkelijkheid in sociaaleconomisch,cultureel-educatief opzicht, denken zij de les te kunnen voorlezen aan de categorie Surinamers die hier zijn gebleven en niet vervreemd zijn van de Surinaamse werkelijkheid.

Volgt u maar de reacties/posts op Facebook en dan zult u opmerken dat de hierboven genoemde groep Surinamers in Nederland op basis van absurde informaties gebeurtenissen in Suriname benadert. In werkelijkheid zijn deze Surinamers in vele gevallen dienaars van het neokolonialisme(meer van de mind).

Vele ogen zijn,voor wat het beleidsgebied onderwijs betreft,gericht op de jongeman met de doctrine ‘korte metten,harde taal’ om de vernieuwingen een authentieke Surinaamse wending te geven,uiteraard in positieve zin.

Bert Eersteling

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…