Van Coöperatie naar Naamloze Vennootschap: De evolutie van GODO

GODO

GFC NIEUWSREDACTIE – De coöperatie bevindt zich momenteel in het proces van het overdragen van haar bankactiviteiten naar de Naamloze Vennootschap GodoBank.

De coöperatie zal haar bestaan behouden, maar zal in de rol van aandeelhouder fungeren voor de Naamloze Vennootschap GodoBank.

GODO is opgericht als een kredietcoöperatie op 10 december 1971, waarbij het oorspronkelijke doel van GODO was om de belangen van haar leden te behartigen.

Na een gestage groei en de vraag naar uitbreiding van bankdiensten, kreeg GODO in 2010 goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname om als bank te opereren, terwijl de coöperatieve structuur intact bleef om de band met haar oorspronkelijke leden en coöperatieve principes te behouden.

De voltooiing van dit overdrachtsproces wordt verwacht tegen uiterlijk 1 januari 2024.

Daarnaast bereidt de bank zich voor op een aandelenemissie in de eerste helft van 2024 om haar kapitaal te versterken, met een focus op de toenemende financieringsbehoeften van micro- en middelgrote bedrijven, in anticipatie op de verwachte ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie in Suriname.

OOK INTERESSANT
2023 bijzonder jaar voor Suriname en China