fbpx

Vals account minister Hoefdraad op Facebook

Het ministerie van Financiën heeft recentelijk diverse klachten ontvangen vanuit de samenleving dat er via sociale media middels een nepprofiel, iemand of een instantie zich uitgeeft als te zijn de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Er wordt gebruik gemaakt van een fake account via sociale media, met name Facebook, op naam van de minister en hiermee wordt de samenleving misleid dat zij in aanmerking kunnen komen voor leningen tegen lage rentepercentages.

Het ministerie van Financiën doet een dringend beroep op de samenleving, zich niet te laten misleiden en waarschuwt een ieder om zijn/haar bankgegevens en personalia niet te delen, daar derden (malafide kredietverstrekkers) voordeel daaruit zullen/kunnen halen.

BEKIJK OOK
NH installeert commissie ter bescherming van Surinaams belang bij Iamgold

Ten overvloede attendeert het ministerie de samenleving erop dat de minister van Financiën op geen enkele wijze leningen aanbiedt of kan afsluiten voor of met individuele personen, daar dit niet tot haar taakstelling behoort.(GFC)