fbpx

Valies: minister heeft zich weer niet gehouden aan gemaakte afspraken

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (PWT&C) heeft zich volgens BvL/ALS-voorzitter Wilgo Valies weer niet gehouden aan gemaakte afspraken. “Op maandag 24 september komen we bijeen om te bepalen welke stappen ondernomen moeten worden zodat er invulling wordt gegeven aan de gerechtvaardigde eisen van de leerkrachten”, schrijft Valies in een oproep aan leerkrachten.

Na het eerste onderhoud op vrijdag 20 juli zouden partijen weer op 20 augustus o.a. praten over een voorstel hoe de betaling van de t.w.k. van de herwaardering aan de leerkrachten zou moeten plaatsvinden, zegt de bondsvoorzitter verder. “Maar ze heeft niets van zich laten horen, ondanks een herinneringsbrief van mij op 15 augustus. Zij maakt zich helemaal niet druk als het gaat om zaken de leerkrachten rakende. Beschaving is er niet bij haar”, schrijft Valies verder.

Op maandag 3 september heeft de minister wederom een brief ontvangen waarin de besturen van de ALS en de BvL hun ongenoegen hierover kenbaar hebben gemaakt. Zij eisen zijn expliciet aangegeven :
1 uitbetaling van de t.w.k.
2 Loonsverhoging van 25%

OOK INTERESSANT
Efficiënt beheer watersysteem Nannizwamp cruciaal voor rijststeelt

Valies verwijst naar de overeenkomst die recentelijk is gesloten tussen de regering en de CLO, waarin is bepaald dat de koopkrachtversterking in de bezoldiging zal worden geïncorporeerd en tevens zal de bezoldiging verhoogd worden met 25%. Deze overeenkomst zal gelden voor alle landsdienaren met ingang van 1 januari 2017.

Gegeven het gelijkheidsbeginsel moeten ook de leerkrachten in aanmerking komen voor de loonsverhoging van 25% onderstreept Valies.

Verder zijn de bonden van oordeel dat de regering op een onrechtmatige wijze de permanente educatietoelage van de werkers heeft afgepakt en eisen nu dat de leerkrachten deze voorziening terugkrijgen.

De minister en de regering krijgen de tijd tot 24 september om met een oplossing te komen.