Valies: leerkrachten zullen niet na werktijden vergaderen

“Onze werktijden zijn u allen bekend. Wij zullen niet na de werktijden vergaderen. Als de minister weer oorlog wil hebben, moet zij op deze manier verder gaan.
Niemand kan u dwingen om na de werktijden te vergaderen. Ook de minister niet. Als er problemen zijn kunt u meteen contact maken met het bestuur”, schrijft de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leraren in Suriname (ALS).

Valies reageert hiermee op een mededeling vanuit het ministerie dat leerkrachten tijdens schooluren moeten vergaderen. Ook ouderdagen moeten plaatsvinden buiten de schooluren.

“Sedert dinsdag 9 oktober hadden wij een circulaire van het schoolhoofd gekregen dat er een personeelsvergadering zou zijn en dat de school om 10.00 uur zou sluiten. Wij moesten het doorgeven aan de leerlingen, ouders en de schoolbussen en 11 oktober heeft het schoolhoofd twee schrijven van Inspectie Onderwijs gekregen dat wij na 13.00 uur moeten vergaderen, dus moest alles weer afgezegd worden”, laat een leerkracht weten.

De leerkrachten vragen zich af of deze maatregel niet vanaf 1 oktober doorgegeven moest worden. Ook vragen zij zich af als de minister rekening houdt met leerkrachten die in de middag verder studeren.

“De minister moet aandacht besteden aan leermiddelen. De klassen zitten zonder een letterkaart, rekenboeken, prullenbak, er zijn geen handdoeken, geen stoflappen,
klassen van 7 bij 7 zijn volgepropt met 38 leerlingen en als het slagingspercentage laag is, gaat ze zeggen dat de leerkrachten niet goed zijn”, aldus enkele leerkrachten.