fbpx

Vakbonden gezondheidszorg bundelen zich in Zorginstellingen Collectief

In de afgelopen maanden hebben de bonden in de gezondheidssector de gestadige terugval van de gezondheidszorg op de voet gevolgd. Bonden vallende onder C-47 en andere vakcentrales hebben de situatie onderling besproken en besloten in collectief verband op te treden, immers de problematiek in de verschillende instellingen is identiek, stellen ze.

De vakbonden die deel uitmaken de Zorginstellingen Collectief:

Bond personeel Regionale Gezondheidsdienst (BPRGD)
Bond personeel Diaconessen ziekenhuis (BPDZ)
Bond personeel Sint Vincentius ziekenhuis (BPSVZ)
Bond personeel medische zending (MZWO)
Bond personeel streekziekenhuis Nickerie (BLMSZN)
Bond personeel Pharmaceutische Dienst (BPPD)

In een schrijven van 8 maart aan de Nationaal Ziekenhuisraad is het verzoek gedaan om op kort termijn ontvangen te worden om de zorgwekkende situatie in de gezondheidssector te bespreken.

“Als Collectief willen de bonden van de zorginstellingen c.q. de achteruitgang in de gezondheidszorg aan de kaak te stellen en indien mogelijk, een halt toe te roepen. De noodzaak om als collectief op te treden is om adequaat in te spelen op de vele vraagstukken die er liggen en een eenduidige aanpak voor de oplossingen aan te dragen. Immers, de problemen binnen de ziekenhuis instellingen zijn navenant identiek en vragen om een bredere aanpak waarbij de bonden binnen de sector omstandig geïnformeerd en direct betrokken worden bij de aanpak van deze problemen, opdat de sector als geheel niet ten onder gaat”, zegt het Collectief.

De vakbonden hebben via de media begrepen dat er op verschillende momenten overleg was tussen de minister van Volksgezondheid en de Nationale Ziekenhuisraad. De bonden zijn van mening dat vanwege de vele zorgpunten zij een substantiële bijdrage kunnen leveren aan oplossingen en wensen vanuit dat oogpunt betrokken te worden in het overleg.

De zorgpunten van relevantie in dit kader voor de bonden zijn:
– de teruggang van de kwaliteit van de zorg; door o.a. een tekort aan medicijnen, bijbetaling bij medicijnen, onderbezetting van personeel.
– inzicht krijgen in de tot stand koming van de klapper van medicijnen.
– het transparant maken van het financieel plaatje van de zorginstellingen.
– Doorverwijzingsprocedure.
– functioneren verpleeginspectie.
– late uitbetaling van lonen en koopkrachtversterking en
– de niet of gebrekkige uitvoering van cao’s.
(GFC)