fbpx

Vakbond zegt vertrouwen op in directeur CASAS

GFC NIEUWS- De vakbond van werknemers in dienst bij de Civil Aviation Safety Authority Suriname, CASAS, BP CASAS, heeft maandag in een spoed Algemene Ledenvergadering (ALV) het vertrouwen opgezegd in directeur Anjulio Wolf.
De acute reden hiervoor is het feit dat de directeur over de maand november slechts 53% van het maandsalaris aan de werknemers heeft uitgekeerd. Het personeel is daarover niet te spreken, aangezien ze met deze minimale uitkering niet instaat zijn hun maandelijkse verplichtingen na te komen.
De vakbond is ook gebelgd over het feit dat hun toelagen sedert medio dit jaar eenzijdig door de directeur zijn stopgezet. Ook het wensenpakket dat begin dit jaar is ingediend heeft de directeur van CASAS nimmer met BP CASAS willen te bespreken.
De vakbond heeft inmiddels het besluit van de Algemene Ledenvergadering doen toekomen aan de Raad van Commissarissen en heeft gevraagd met spoed ontvangen te worden voor een onderhoud ter garandering van de arbeidsrust binnen deze luchtvaartautoriteit CASAS.

BEKIJK OOK
Arrestanten hebben ook recht op gezonde voeding