fbpx

Vakbond CASAS roept ALV bijeen

GFC NIEUWS- De vakbond van werknemers in dienst bij de Civil Aviation Safety Autority Suriname (CASAS) BP CASAS, heeft haar leden opgeroepen voor een spoed algemene ledenvergadering (ALV) donderdag vanwege de weigerachtige houding van de directie van CASAS om de CAO-onderhandelingen voor het jaar 2019 op te starten.

De vakbond heeft enkele maanden geleden een wensenpakket voor dit jaar ingediend bij de directeur van CASAS en heeft tot heden geen formele uitnodiging ontvangen om dit te bespreken.

Ondanks verwoede pogingen om in contact te treden met de directeur CASAS, is tot op heden geen enkele reactie ontvangen.

Aan de andere kant merkt de vakbond dat er drastische wijzigingen in de organisatiestructuur van CASAS worden doorgevoerd, zonder dat de bond hierbij betrokken wordt, zoals vastgelegd in de bestaande regelgeving.

BEKIJK OOK
Worstverkopende man die ook in drugs handelt ingesloten

De bond heeft dit onlangs in een schrijven aan de Minister van OWT&C kenbaar gemaakt en het verzoek gedaan ontvangen te worden voor een onderhoud, aangezien CASAS vooralsnog niet beschikt over een toezichthoudend orgaan, zoals, een Raad van Commissarissen (RvC) of een Raad van Toezicht (RvT).

Ook op dit schrijven is er geen reactie ontvangen.

De leden zijn het wachten beu en zullen donderdag in een spoed ALV bijeenkomen om hierover een standpunt te bepalen.