“Vakbond Biza bezig met andere zaken en niet de belangen van ambtenaren”

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname zegt dat hij een goede verstandhouding heeft met het personeel op het ministerie.

Het is slechts een kleine groep die achter de vakbond staat en acties heeft gevoerd.

Somohardjo merkt op dat de bond niet met valide punten is komen opdagen, dan slechts de eis dat hij moet opstappen als minister.

Hij zegt dat de bond niet opkomt voor de belangen van de leden, maar bezig is om de belangen van de voormalige minister en diens partij te behartigen.

De bond heeft tijdens een bezoek aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, aangegeven dat zij ontwikkelingen binnen het ministerie beu zijn. Zo zijn afspraken die eerder gemaakt waren met de leiding van het ministerie volgens de bond niet nagekomen.

De volgende zaken genieten volgens de bond een spoedige oplossing:

– Uitbetaling van salarissen van enkele ambtenaren

– Eerder gemaakte afspraken

– Achterstallige betaling van salarissen

– Oplossingen binnen de Kustwacht (voorzieningen en trainingen voor de bemanning) en

– Bevorderingen en benoemingen van ambtenaren die opgebracht moeten worden

Voorzitter Bee heeft tijdens het gesprek aangegeven dat er vanuit de verantwoordelijkheid van het parlement getracht zal worden om de bond en de leiding van het ministerie aan tafel te krijgen.

Samen zal een traject worden uitgezet om te komen tot een oplossing. De parlementsvoorzitter heeft de bond gevraagd, ruimte te bieden om het overleg te arrangeren.

“Primair gaan we ons niet bezighouden met het inhoudelijke, omdat er nog ruimte is om met elkaar te praten. Voor nu lijkt het mij goed dat partijen met elkaar in een open sfeer communiceren, om te komen tot een oplossing”, aldus DNA-voorzitter Bee.

Hij hoopt dat dit probleem in deze tijd van crisis opgelost zal worden. De parlementsvoorzitter heeft de bond ten slotte opgeroepen om in de periode van dialoog geen actie te voeren.

Overige berichten