fbpx

Vakantieactiviteiten Opa Doeli afgesloten met djembé ensemble

GFC NIEUWS- Het Doorgangscentrum Opa Doeli dat onder het ministerie van Justitie en Politie ressorteert, heeft samen met hun partner, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, de jaarlijkse vakantieactiviteiten met de jeugdigen in detentie afgesloten.

Deze activiteit wordt al 3 jaar in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken georganiseerd.

Dit jaar waren het drie projecten, te weten muziek, handenarbeid en sport. De trainers waren respectievelijk Wilney Tojo, Jane Redout en Sedney Zilly en Kevin Rijker.

De gedachte achter deze projecten is het bijbrengen van eenheid, verdraagzaamheid of tolerantie, de fijne motoriek, concentratie opbouwen met het creatief bezig zijn en op een spelende manier de talenten op het gebied van muziek verder helpen ontwikkelen.

Al deze projecten kunnen de jeugd in detentie helpen in het gevang of buiten om anders te gaan denken over het leven, gaf Sedney Zilly aan.

De coördinator van het Doorgangscentrum Opa Doeli, Danielle Beeldsnijder, heeft in haar speech aangegeven dat zij tevreden is met het resultaat dat de trainers hebben kunnen halen uit de jeugdigen, in deze twee weken.

Ze benadrukte dat de jeugdigen de projecten niet moeten gaan zien als iets om terug te keren als pupil in detentie, maar als een jeugdige die informatie nodig heeft. De assistenten van de trainers bij de projecten zijn medewerkers van het doorgangscentrum zelf.

BEKIJK OOK
14-jarig meisje al 5 dagen vermist

Al de instrumenten die gebruikt zijn bij dit project zijn geschonken door United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef ).

Naast de trainers en medewerkers van Opa Doeli waren ook aanwezig de onder directeur van het Jeugdcentra, van het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, Clair Niels en haar stafmedewerkers.

Bij een korte dankbetuiging namens de groep door een van de pupillen, werden de onderdirecteur en een stafmedewerker heel emotioneel.

Niels gaf aan heel blij te zijn dat het Directoraat ook een bijdrage kon leveren aan het opnieuw vormen van deze jeugdigen met het project ‘Zinvolle Vrije tijdsbesteding’.

Dit project wordt jaarlijks en landelijk door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken uitgevoerd.

Hiervan maken een aantal activiteiten deel uit, zoals: werkgelegenheid, zwemmen, vakantiecentra en educatieve dagtochten. Landelijk worden jongeren op een aangename, veilige en zinvolle manier beziggehouden tijdens de grote vakantie.

Na de uitvoering van alle onderdelen door de jeugdigen werd de activiteit feestelijk afgesloten met de djembé ensemble.

De djembé is een vaastrommel die voornamelijk afkomstig is uit West-Afrika.