fbpx
V7 plaatst vraagtekens bij protestbrief NDP

V7 heeft vanavond een brief gestuurd naar de voorzitter van het Hoofdstembureau Paramaribo naar aanleiding van een door de Nationale Democratische Partij ingediende protest.

De NDP protesteert tegen de tellingsresultaten van ruim 30 stembureaus in Paramaribo.

“De mededeling van de voorzitter van het Hoofdstembureau dat op basis van het protest van de NDP er een hertelling zal plaatsvinden van de door de NDP aangegeven stembureaus
roept vele vragen op. Een van de vragen die hierbij gesteld moet worden is, hoe het mogelijk is dat er stembureaus worden genoemd die nog niet ‘gecalled’ zijn”, schrijft V7.

Zij vervolgt met: “ Gesteld moet worden dat de wijze waarop de processenverbaal van de stemming en de opname van de resultaten van de stemming en de daarbij behorende verkiezingsdocumenten uitdrukkelijk en uitputtend is vastgelegd.

Door het Hoofdstembureau moet worden nagegaan en aangetekend dat aan alle formele vereisten is voldaan alvorens de stukken in ontvangst te nemen. Indien daarbij verzuimen worden ontdekt moeten deze direct worden gecorrigeerd.

Nadat alle processen verbaal reeds in ontvangst waren genomen heeft de voorzitter van het
Hoofdstembureau te kennen gegeven dat na controle voorzitters en leden van stembureaus zijn uitgenodigd om de geconstateerde fouten te corrigeren.

Op grond van de vorenstaande mededelingen constateren wij dat reeds bij het in ontvangst nemen van de processenverbaal en de overige verkiezingsdocumenten er fouten zijn gemaakt.

Wij wijzen met nadruk erop dat de in het stembureau aanwezige kiezers terstond na de voorlezing van het proces-verbaal bevoegd zijn bezwaar aan te tekenen. De voorzitter van het stembureau is gehouden dit bezwaar in het proces-verbaal op te nemen.

Naar de letter en geest van de wet kan slechts met bezwaren ter plekke gedaan en waarvan in de processenverbaal een aantekening is gemaakt, rekening worden gehouden. Nu blijkt dat door het Hoofdstembureau processen verbaal in ontvangst zijn genomen welke niet aan de vereisten der wet voldoen, hetgeen als een verzuim worden aangemerkt. Wij hebben er kennis van genomen dat deze verzuimen thans worden hersteld.

Wij hebben van het Hoofdstembureau alsook vanuit de media begrepen dat er van de zijde van de NDP protest is ingediend waarbij geen duidelijkheid is verschaft over de precieze inhoud de protestbrieven.

Wij nemen de vrijheid om te wijzen op enige markante opmerkingen welke door de woordvoerder van de NDP tijdens een op hedenmiddag gehouden persconferentie zijn gedaan:

1. Dat de NDP na bestudering van de turflijsten die door hun vertegenwoordigers zijn opgemaakt op een aantal stembureaus niet overeenkomen met de uitkomsten van de
stembureaus

2. Nog markanter is de opmerking dat de voornoemde turfers hebben gemarkeerd de NDP’ers die op die stembureaus zijn gaan stemmen en dat de op de NDP uitgebrachte stemmen niet overeenkomen met de leden van de NDP die aldaar moesten stemmen, althans woorden van gelijke strekking of betekenis.

Op een vraag van een journalist is door de woordvoerder aangegeven dat de NDP’ ers gedisciplineerd stemmen.

Op een andere vraag dat de stemming geheim is, is er geen duidelijk antwoord gegeven. Bovendien heeft betrokkene medegedeeld dat het zou gaan om meer dan duizend stemmen.

De vraag rijst hoe hij aan deze aantallen komt terwijl er nog stembureaus zijn die ‘hercalled’ moeten worden. Zulks roept vele vraagtekens op of deze hele actie niet bedoeld is om de uitslag te manipuleren in het voordeel van de NDP.

Wij vragen u dringend ons ten spoedigste een kopie van de protestbrief van de NDP ter beschikking te stellen en een delegatie te ontvangen om ons te informeren over de nog te nemen stappen”, aldus de brief van V7 die is ondertekend door Chandrikapersad Santokhi.

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…