fbpx
V7 onzichtbaar in het veld

De door consultant Carlos Duurham bij LC Media naar Suriname gehaalde bureau Interview van Maurice de Hond (1947) constateert dat in de recent gehouden peiling van 28 maart 2015 tot en met 4 april 2015 de V7 onzichtbaar is in het veld.

In sommige versies van de cirkel (logo) van V7 is nog steeds de overgelopen en onbetrouwbare KTPI opgenomen! Waarom V7 zich als zodanig blijft noemen terwijl het eigenlijk uit 6 partners bestaat, is een raadsel. Het kan zeer verwarrend werken!

Uit het onderzoek blijkt dat Bouterse met 49 % de populairste presidentskandidaat is. Santokhi staat op 12 %. Volgens de peiling gaat de NDP 28 parlementszetels halen en V7 19.

De vlaggen van V7 zijn zelden te bespeuren, wordt in het onderzoek opgemerkt. Van PL, NPS en DA’91 slechts enkele.

In de zogenaamde Credit Rating van Credit Economics wordt Suriname door alle bekende bureaus (Standard & Poors, Fitch en Moodys) een stabiele economie op BB- niveau toegekend. De Verenigde Staten en Nederland hebben een AA+ status. De hoogste status is AAA. Na de kredietcrisis bezitten slechts enkele landen nog deze hoge status.

Hoewel de oppositionele partijen de coalitie in de campagne fel bestrijden, staat Suriname in de Credit Rating er niet slecht voor. We moeten wel zuinig omgaan met onze schaarse delfstoffen aangezien deze eens eindigen.

Voorts dient aan de heersende armoede en woningnood gewerkt te worden. Het heeft naar mijn mening weinig zin te investeren in highways en treinprojecten.

Een veilig Suriname verdient de voorkeur! Daarbij dient zowel de criminaliteit als dijkenbouw grondig aangepakt te worden. Bovendien moet er gewerkt worden aan een transparant systeem dat ondernemers hun geld bijvoorbeeld binnen twee weken gestort krijgen op hun bankrekeningen. Het werken met reçu’s is van de middeleeuwen en daarnaast zeer corruptiegevoelig.

V7 moet zichtbaar worden

De sluikreclame die soms op de V7 cirkel wordt gemaakt voor de KTPI dient geëlimineerd te worden! Het is volstrekt onduidelijk waarom dit niet gebeurt. Waarom wel wordt samengewerkt met partijen die eerder met de NDP in één coalitie hebben gezeten, is voor mij een volgende raadsel.

Tegelijkertijd wordt er nog steeds gescholden op de NDP. Elke samenwerking met deze partij wordt vooralsnog uitgesloten!

Hoewel ik beslist geen fan ben van de huidige NDP moet het in een democratie mogelijk zijn samenwerkingsverbanden aan te gaan met een grote partij. De stem van het volk dient hoe dan ook geëerbiedigd te worden. Temeer omdat voorgaande regeringen weinig hebben gedaan om de verdachten van de Decembermoorden voortvarend te berechten.

Idem dito is een Amnestiewet geïnitieerd om coalities mogelijk te maken met hen die betrokken waren bij de binnenlandse oorlog en drugshandel. De betreffende partijen hebben zich inmiddels zoals vermeld, aangesloten bij de huidige coalitie.

Dus hoe principieel is V7? Is het niet zo dat bepaalde lieden van deze combinatie alleen maar de eigen belangen in zicht hebben zoals het presidentschap en andere belangrijke functies, en minder oog hebben voor de belangen van het volk? Want op de lijsten zien we weinig verjonging en gendergelijkheid.

Sommige partijen in deze combinatie hebben nog steeds dezelfde oude leiders. Dus van doorstroom is er echt geen sprake. Hoe wil men de corruptie bestrijden door alleen maar een instituut in het leven te roepen?

Het volk laat zich in 2015 niet meer in het ooitje nemen. De tijd van bedonderen en bedriegen is voorbij. Kiezers willen concrete programmapunten zien waaraan gewerkt gaat worden. Dit is te verklaren door het grote aantal zwevende kiezers. Hoe hard gaat V7 werken om deze kiezers voor zich te winnen terwijl zij nauwelijks zichtbaar is?

De selffulfilling prophecy

Nu voornoemde bureaus in alle neutraliteit en juistheid door het houden van diverse enquêtes in de districten hebben voorspeld dat de NDP in alle kiesdistricten winnen, en Bouterse wellicht weer president wordt van Suriname dient de vraag in alle eerlijkheid beantwoord te worden: “Hoe slecht was het beleid van de huidige coalitie en waarom hebben kiezers vooralsnog meer vertrouwen in zo’n omstreden president?”

Degenen die de sociale media volgen, zullen merken dat Bouterse door velen als een zeer populaire president wordt neergezet. Dat V7 nu onzichtbaar is, werkt dan als een repeterende breuk.

Vele analisten en andere personen hebben in een vroeg stadium gewaarschuwd om het huidige scenario niet te volgen. Maar deze adviezen werden door arrogante en hooghartige politici in de wind geslagen.

De vele waarschuwingen van politici dat de NDP een slechte partij is met een slechte leider kan er juist toe leiden dat kiezers massaal op de NDP stemmen. Immers een zittende president heeft altijd het voordeel van de twijfel. Zo kon Venetiaan 15 jaar lang regeren! Hij zal mij wel begrijpen als mathematicus.

Een politieke partij is geen sportvereniging! Het gaat er in de ruimste zin van het woord om de goede belangenbehartiging van de bevolking. Je kunt niet enkel stemmen op een partij alleen maar omdat de leider jouw vriend is en of van dezelfde etnische groep.

Een leider moet in Suriname vooral charismatisch overkomen. Zelfs al heeft deze persoon een besmet verleden. Aan meer eisen hoeft een leider niet te voldoen, zo is thans gebleken.

Het heeft geen zin om een waarschuwing of advies te richten aan de V7. Het kwaad is al geschied! De lijsten zijn al ingediend en het wachten is of al de voorgaande voorspellingen uitkomen.

Mijn allergrootste wens is dat geen onbetrouwbare partijen de combinatie van V7 na de verkiezingen verlaten zoals de KTPI want dat is al zo vaak gebeurd in ons land!

Robby Roeplall

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…