UTSN-project ‘Women in Charge’

GFC NIEUWS- ‘Women in Charge’ is de titel van het UTSN Twinningproject dat door WeCareSuriname (initiatiefnemer), Stichting Art Laboratorium Suriname en Stichting Formaat uit Rotterdam is ontwikkeld.
Doel van het project is de overdracht van de methodiek ‘Theater van de Onderdrukten (TVO)’ en toepassing van deze methodiek in een Forumtheaterproductie voor de doelgroep ‘vrouwen in een achtergestelde leefsituatie’.
TVO is een methode die mensen en organisaties helpt om persoonlijke en maatschappelijke doelen te ontwikkelen en te bereiken.
De grondlegger van deze methode is Augusto Boal die onder druk van de dictatuur in Brazilië vluchtte naar Argentinië en vervolgens naar Europa. In Argentinië schreef hij in 1975 zijn eerste boek “Teatro del oprimido. De methodiek is inmiddels bekend in tientallen landen en erkend door de VN.
TVO is eveneens een instrument om Forumtheater te maken: acteurs beelden een herkenbaar probleem uit waarbij het publiek (de doelgroep) actief betrokken wordt en oplossingen kan aandragen voor de afloop van de gespeelde scenes.
Het doel van Forumtheater is het versterken van de doelgroep (‘empowerment’) en een voor hen sociale verbetering op gang te brengen. Scènes worden meestal ontwikkeld in open workshops uit onderwerpen en ervaringen van deelnemers of doelgroepen.
Het publiek is ‘doeschouwer’ en kan de loop van een scene veranderen. Deze interventies gaan over de antwoorden op bij voorbeeld: wat zou ik doen in de gepresenteerde situatie? Hoe kunnen we de scènes beter veranderen door onze ideeën en daden?
In het kader van ‘Women in Charge’ zullen degenen die aan de train the trainers hebben deelgenomen een Forumtheater-productie maken dat in 4 districten zal worden uitgevoerd voor de doelgroep ‘vrouwen in een achtergestelde/complexe leefsituatie’.
Er is nadrukkelijk gekozen voor de districten waar vrouwen die te maken hebben met onderdrukking minder goed bereikt worden.
Na de districten zal de productie in Paramaribo opgevoerd worden voor een (overwegend) mannelijk publiek.
De try-out vindt plaats op 21 februari in Tori Oso. De eerste voorstelling in het district vindt plaats op 29 februari en 1 maart in Nickerie bij Stg. Moederhart.