USV: stop desastreus beleid regering

GFC NIEUWS- De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) ondersteunt de protestactie van Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet die ondersteund wordt door C-47, VES, VSB, AAV, BVL en ALS, Vereniging van Medici en politieke partijen.
USV: “het beleid van deze regering is desastreus. Tot op het bot worden de inkomsten van het volk leeggeroofd. De recente beroving van de spaargelden van de burgers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is angstwekkend. Al onze natuurlijke hulpbronnen worden geplunderd door hoge functionarissen en een kleine groep vrienden die zichzelf enorm verrijkt hebben.
“Middels ‘dirty deals’ worden onze natuurlijke hulpbronnen weggegeven aan buitenlanders. De vrije uitvaart recent van Alcoa met de vrijwaring van miljarden USD welke het volk toebehoort, is nog vers in ons geheugen. De totale vernietiging van ons milieu, ons drinkwater welke verontreinigd wordt door kwik en cyanide laat deze regering koud. “
“Suriname zou een voedselschuur worden. De LR group wordt binnengehaald en krijgt circa 67 miljoen euro cadeau. Dit terwijl de regering geen cent wil uitgeven om de Wakay pompen te onderhouden zodat de Nickeriaanse boeren ons hoofdvoedsel (rijst) voor het volk kunnen garanderen. Het bestaan van onze eigen boeren wordt vernietigd.”
“Gesteld kan worden dat de regering sedert 2014 heeft meegewerkt aan de ondergang van de bacovenbedrijven door niet in te grijpen toen het nodig was. Het gevolg van deze (bewuste) wanprestatie is dat bijkans tweeduizend arbeiders, waarvan veel vrouwen, brodeloos zijn geworden.”
“Suriname leeft al geruime tijd van de inkomsten uit de mijnbouwsector. Nu met de leegroof van onze nationale reserve-/ kasreserve en het verpanden van de inkomsten van Staatsolie en Rosebel Gold Mines en Surigold voor het financieren van de dam pleegt zij roofbouw op de inkomsten van het volk. Hiermede wordt het volk in ernstige financiële problemen gebracht en de toekomst van onze jongeren vernietigd.”
“Maatschappelijke excessen zoals drop-outs, huiselijk geweld, werkloosheid, zelfdoding, verkrachtingen, jeugdprostitutie, kinderarbeid en drugsgebruik nemen toe. En juist door deze excessen waarmee onze jongeren geconfronteerd worden en het moreel verval welke ernstige vormen aanneemt zou de minister van Onderwijs voorop moeten lopen in de strijd van opvoeders/ leerkrachten en docenten om hieraan een halt toe te roepen. Ook zou ze haar invloed kunnen aanwenden om de spaargelden die gestolen zijn van de burgers en waarschijnlijk ook van onderwijzers wederom terug te storten.”
“De waarnemend voorzitter van DNA, Melvin Bouva, zou ook zijn invloed kunnen aanwenden om opheldering te vragen over het onderzoek in het kader van de Naschoolse Opvang. Het geld zou goed besteed kunnen worden om de toename van het aantal kinderen met hongerige magen te voeden.”
“Zowel nationaal als internationaal wordt Suriname te schande gezet met de recente bankroof van de CBvS. Dit is een slecht signaal, met name voor buitenlandse investeerders.”
“Het totale faillissement van ons land zowel financieel- economisch maar ook moreel- ethisch is compleet. De enorme koersstijging heeft zijn weerslag op alle sectoren in het land. Door de prijsstijgingen in de winkels zullen vele burgers, gezinnen en alleenstaande moeders niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften.”
De USV houdt in eerste instantie de voorzitter van DNA samen met de coalitie leden (26 +5) verantwoordelijk voor het totale faillissement van onze natie. Ze hebben verzaakt hun taak als controlerend orgaan van de regering naar eer en geweten uit te voeren.
De USV roept alle burgers en met name alle vrouwen op om de protestdemonstratie bij te wonen, dit als signaal naar de regering en de coalitieleden toe om het desastreus beleid te stoppen.