fbpx
USV: Nieuw tijdperk voor Suriname met regering Santokhi/Brunswijk

GFC NIEUWS- De verkiezing van 25 mei 2020 is in vele opzichten een bijzondere verkiezing met veel hoogtepunten maar ook veel dieptepunten.

Het leek wel een strijd tegen de duivel. In historisch perspectief bekeken was deze verkiezing de slechtst georganiseerde verkiezing die Suriname ooit gekend heeft volgens Van Dijk-Silos (Hoofd OKB).

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) brengt een ode aan Van-Dijk Silos die ondanks allerhande obstakels en bedreigingen de moed gevat heeft om de verkiezing bindend te verklaren waardoor Suriname een nieuw tijdperk tegemoet kon zien.

Lof aan het Surinaams volk

Ode aan het Surinaams volk dat een eenzame strijd geleverd heeft om ondanks de vele ontberingen ten gevolge van de structurele armoede van de regering Bouterse en de georganiseerde obstakels bij de verkiezingen (bijvoorbeeld zes uren in de rij staan om te gaan stemmen), zij met vastberadenheid gebruik heeft gemaakt van hun democratisch recht om de regering Bouterse een genadeslag toe te brengen door hen weg te stemmen.

Politieke leiders moeten weten dat in een democratische rechtstaat de macht bij het volk is. Dit volk heeft zich niet laten misleiden door allerlei gunsten zoals voedselpakketten, gronduitgiften, een baan bij de overheid en allerhande goederen en diensten verkregen vanuit staatsmiddelen met het doel stemmenwinst te behalen.

Uitzonderlijk in deze verkiezingsstrijd was de bijdrage van activisten zoals Pakittow, Attentio en Dawsa die als waakhonden gewaakt hebben over de stem van het volk (de verkiezingsuitslag van het Hoofdstembureau Paramaribo). De USV bedankt deze helden van ons land.

Ode aan Krishna Mathoera. Zij is de eerste Surinaamse vrouwelijke politica die een historische doorbraak heeft bewerkstelligd doordat zij tijdens de recente verkiezingen als lijsttrekker voor de VHP in Paramaribo 20.379 kiezers achter zich kreeg, wat een derde meer was dan de 15.545 stemmen die de gewezen president Bouterse behaalde.

Mathoera is tevens de eerste vrouwelijke minister van Defensie van de Republiek Suriname. Wij zullen haar bijzondere bijdrage missen in DNA, en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie als minister van Defensie in het kabinet Santokhi.

Eendracht maakt macht

‘Eendracht maakt macht’ was ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden de wapenspreuk van Nederland. De uitdrukking houdt in dat wie samenwerkt, sterker staat en meer gedaan krijgt. Latijnse versie: Concordia res parvae crescent( Letterlijk: “Door eendracht groeien kleine dingen”). Het is de nationale wapenspreuk van België, evenals van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Bulgarije en de Republiek Haïti. Oprechte leiders streven naar eenheid om macht te verwerven om een hoger doel te realiseren. Dit in tegenstelling tot leiders die juist door verdeeldheid te zaaien (verdeel en heers) macht willen verwerven met als doel zichzelf, vrienden en familie te begunstigen c.q. te verrijken.

Eenheid in verscheidenheid

Ode aan Chandrikapersad Santokhi, die als voorzitter van de VHP een historische doorbraak heeft bewerkstelligd door de VHP die van oudsher bekend was als een traditionele partij te transformeren naar een multi-etnische partij. Met deze transformatie heeft Santokhi daadwerkelijk inhoud gegeven aan de door velen gepredikte “eenheid in verscheidenheid”.

Op een persconferentie (d.d. 6-4-2018) stelde de VHP-voorzitter dat “het doel van deze transformatie is om de grootste partij te worden en daardoor regeerverantwoordelijkheid te verkrijgen om Suriname te redden”.

De proclamatie van de samenwerking van de vier politieke partijen t.w. VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur bevestigt het streven van de VHP-voorzitter om middels een hechte eenheid het hoger doel te bereiken namelijk: “redden van Suriname”. Terwijl met deze samenwerking ook inhoud gegeven wordt aan de noodzakelijke verbroederingspolitiek van wijlen Mr. J. lachmon. De USV feliciteert de heer Santokhi met zijn beëdiging tot President van de Republiek Suriname.

Hulde aan de vicepresident

Ode aan Ronnie Brunswijk die als voorzitter van de ABOP heeft bewerkstelligd dat de marrongemeenschap vanuit hun achtergestelde positie verheven is en hoge functies bekleden, zoals voorzitter van DNA en vicepresident. De USV feliciteert Marinus Bee met zijn beëdiging tot voorzitter van DNA en Brunswijk als vicepresident van de Republiek Suriname.

Brunswijk heeft een lange weg afgelegd van guerrillastrijder in de jaren tachtig tegen de militaire dictatuur onder leiding van Desi Bouterse tot vicepresident van de Republiek Suriname. Nu als vp zal Brunswijk strijd moeten leveren om Suriname te bevrijden van de meedogenloze corruptelingen die hun tentakels hebben in alle sectoren van de samenleving en het volk tot op het bot hebben geplunderd. Welgestelde Surinamers die hoge salarissen ontvingen zijnde de belastinggelden van het volk, hebben onze Moederbank op schandalige wijze leeggeroofd en zelfs de spaargelden van het arme volk zijn niet bespaard gebleven, de megacorruptieschandalen bij de Centrale bank van Suriname zijn alom bekend.

Belofte maakt schuld

De USV doet een dringend beroep op de regering Santokhi-Brunswijk en met name de vp om krachtig op te treden (zoals beloofd tijdens de verkiezingen) tegen deze bankrovers en corruptelingen, om de schuldigen te bestraffen en dat het geld van het arme volk wederom in de staatskas terechtkomt.

Waakzaamheid is geboden voor de regering Santokhi/Brunswijk om zich niet te laten verleiden tot het dienen van de belangen van de hebzuchtige meedogenloze kapitaalkrachtigen, zij die de veroorzakers zijn van het kwaad jegens het arme volk, doch ten alle tijde het volksbelang zullen blijven dienen.

Er is veel beloofd aan het volk en zijdens het volk zijn er hoge verwachtingen van deze regering.

Tijdens de online sessie met de vier partijen heeft ook de USV haar grieven en aanbevelingen kenbaar gemaakt. Zij wenst wederom te benadrukken dat het van eminent belang is dat top deskundigen/ technocraten met de nodige kennis en ervaring worden ingezet om de ernstige crisis aan te pakken. Het schip Suriname is tot de bodem tot zinken gebracht door de regering Bouterse. De regering Santokhi/Brunswijk heeft het mandaat gekregen van het volk om het schip Suriname weer boven water te halen.

Na de inauguratie van de vp en de president was het gevoel van verlossing duidelijk voelbaar. De Almachtige en het volk hebben hun deel gedaan om het kwaad te overwinnen. De regering Santokhi-Brunswijk is nu aan zet om al de goede beloften gedaan aan het volk te realiseren.

De USV wenst de regering Santokhi-Brunswijk veel succes, kracht en wijsheid toe.

Als het doel oprecht is zal de Almachtige uw pad verlichten.

Unie van Surinaamse Vrouwen
Asha Mungra

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.