USA voerde voor 4,79 biljoen dollar oorlog

De kosten van oorlogen die de VS in het Midden-Oosten aanging na de terroristische aanvallen van september 2001, zijn opgelopen tot 4,79 biljoen dollar.

Tot die slotsom komt The Costs of War Project, een team van 35 wetenschappers, juristen, mensenrechtenactivisten en artsen, die vanaf 2011 onderzoek doen naar de kosten van de oorlogen na 9/11.

De kosten in het rapport van dit jaar zijn 300 miljard hoger dan die van vorig jaar. In 2023 zal de nationale schuld met 1 biljoen toenemen vanwege rentekosten voor oorlogen in het buitenland. In 2053 zal dat toenemen tot bijna 8 biljoen dollars.

In de berekening zijn sommige kostenposten niet meegenomen, zoals de uitgaven ten behoeve van veteranen op lokaal en nationaal niveau. Ook de gekwantificeerde kosten van het verlies van mensenlevens voor de Amerikaanse economie zijn buiten beschouwing gelaten.

Overige berichten