US$ 30 miljoen voor projecten “financiering van urgente importen”

De voorbereidingen voor de start van het project voor de benutting de kredietfaciliteit vanuit de “International Islamic Trade Finance Cooperation (ITFC)” ter financiering van urgente importen, verkeert thans in afrondende fase.

Deze financiële middelen voor een bedrag van US$ 30 miljoen zullen gebruikt worden voor de financiering van de importen van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medisch verbruiksartikelen en input voor de landbouw en tuinbouw.

De producent/ leverancier van deze producten zal via een internationaal aanbestedingsproces in aanmerking komen voor de levering. Strenge technische voorschriften zullen in acht worden genomen bij de selectie en gunning.

De ITFC zal de leverancier rechtstreeks vergoeden nadat de lokale afnemer de tegenwaarde in SRD gestort heeft.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is aangewezen als de executieve agent en heeft daardoor de algehele coördinatie van de voorbereidingen, uitvoering, distributie, voorlichting en evaluatie van dit project.

Voor de uitvoering van dit project is er na goedkeuring door de Raad van Ministers een interdepartementale commissie geïnstalleerd door de Minister van HI&T met vertegenwoordigers van de ministeries van HI&T, Financiën, LVV, Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling.

De commissie heeft in het proces van de voorbereidingen om zo spoedig een aanvang te maken met de financiering, al gesprekken gevoerd met geïnteresseerde bedrijven.(GFC)

Overige berichten