Update Sociale Gids grote stap voorwaarts

“De revisie van de Sociale Gids is een grote stap voorwaarts”. Dit zei minister Cristien Polak van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) tijdens de launch van de geactualiseerde Sociale Gids.

“De laatste Sociale Gids is uitgebracht in het jaar 2006. De afgelopen 13 jaren zijn er op maatschappelijk gebied verschillende ontwikkelingen geweest. Wij zijn, gezien de vraag vanuit de gemeenschap, van mening dat het de hoogste tijd werd om de Sociale Gids up te daten”, zei minister Polak.

De minister gaf verder aan dat het ministerie niet van mening is dat de gids uitputtend is. De digitale informatie zal daarom, om de zes maanden worden bijgesteld.

De Sociale Gids, waar 3100 exemplaren van zijn gedrukt, verschaft een goed overzicht van de ontwikkelingen en processen op sociaal maatschappelijk- en sociaal cultureel gebied.

Deze gids dient als wegwijzer voor vrijwilligers in het maatschappelijk werk, medewerkers van diverse particuliere instanties en ambtenaren van verschillende dienstverlenende departementen. Ook is de Sociale Gids, die voor de gehele samenleving dienstbaar is, digitaal uitgebracht.

Vermeldenswaardig is dat het ministerie, vanuit de verantwoordelijkheid voor mensen met een beperking, de gids in de nabije toekomst in braille zal uitbrengen. Hierdoor zullen mensen met een visuele beperking instaat worden gesteld om zelfstandig de informatie tot zich te nemen.

Personen die verder geïnteresseerd zijn in de gids kunnen zich melden op het secretariaat van het Directoraat Sociale Zaken aan de waterkant.

Aan organisaties die nog in de digitale versie moeten worden opgenomen, vraagt het ministerie de informatie conform de format van deze gids te mailen naar: [email protected]