Update politiecontrole op naleving Wet Rij- en Voertuigenbelasting

Politieambtenaren zullen tot en met dertien maart geen specifieke controle uitoefenen op de naleving van de Wet Rij -en Voertuigenbelasting.

Na 13 maart zal de politie conform die wet optreden tegen personen die de wet niet naleven, schrijft de PR van het KPS.

De eigenaar op wiens naam het voertuig staat is de belasting verschuldigd; alsook de houder die het rij- of voertuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft.

Op grond van artikel 10 van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting moeten onder andere politie- en douaneambtenaren toezien op de naleving van deze wet.

Het belastbaar feit is het hebben van een voertuig op de weg. Vermeldenswaard is dat ook voertuigen die niet in rijdende staat zijn, maar zich bevinden op de weg, belast zijn.

Overige berichten