fbpx

Universiteitsbonden: “wij hebben geen tijd om tijd te verliezen”

GFC NIEUWS- De overkoepelende Werknemers Federatie Universiteit (WFU) heeft het mandaat tot onderhandelen over de Collectieve Arbeidsvoorwaarden ( CAVR) 2019 teruggegeven aan haar lidbonden.

Deze zijn de Bond TAPU, CELOS Werknemers Organisatie (CWO”) en de Bond Personeel Medische Wetenschappelijk Instituut (BP MWI).

De WFU zegt het bestuur van de universiteit bewust en gericht de realisatie van dringend te verbeteren financiële en andere werkvoorzieningen vertraagt.

Volgens het Universiteitsbestuur zouden er wettelijke belemmeringen zijn dat zij verder onderhandelt met de WFU, omdat een wet van 2016 over CAO’s, dat zou vereisen.

De Federatie bevestigt wel het bestaan van die wet. Gezien de formele status van de universiteit mag zij niet over een CAO onderhandelen, doch wel over een Collectieve Arbeidersvoorwaarden reglement. Het gaat dus volgens de bond om twee begrippen.

“Wij hebben geen tijd om ons te laten ophouden met een academische discussie. Het belang van onze leden is daarvoor te nijpend,” aldus Federatievoorzitter , Hugo Blanker.

BEKIJK OOK
Beleid moet minder mensen behoeftig maken

“De WFU weigert in een verwijtbare positie geplaatst te worden, aangaande vertraging van de realisatie van de zaken van het technisch- administratief personeel. De besturen van de lidbonden zijn nu in de positie gebracht om de vertraging te doorbreken”.

Intussen hebben zij in een gezamenlijke brief aangedrongen bij het Universiteitsbestuur om de CAVR-2019 af te kopen.

De bonden willen de onderhandelingen laten voor wat ze zijn en de CAVR-2019 afkopen middels een overeen te komen lumpsum.

In afstemming met de WFU dringen de bonden ook aan op tijdige start van de onderhandelen over CAVR-2019.

Onder monitoring van de WFU wordt er dinsdag een spoed gecombineerde alv gehouden.