Unicef bespreekt lopende projecten met JusPol-minister

De vertegenwoordiger van het Kinderfonds van de Verenigde Naties in Suriname (Unicef), Silvie Fouet, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Justitie en Politie(Juspol), Stuart Getrouw. Tijdens deze ontmoeting is er gesproken over de lopende projecten tussen Unicef en JusPol.

De werkgebieden waarop zij al een samenwerking hebben zijn met name de Meldpunten Kinderbescherming op Apoera, Coronie en Latour. Unicef is geïnteresseerd in de nieuwe resultaten gaf Fouet te kennen. De Unicef-vertegenwoordiger heeft verder aangegeven dat het Kinderfonds als rol heeft het bieden van een technische en financiële ondersteuning.

De organisatie richt zich voornamelijk op kinderrechten en het handhaven & beschermen daarvan. In de samenwerking met JusPol kijkt zij naar pleeggezinnen en de adoptie van kinderen. Indien de kinderrechten niet worden nageleefd, treft Unicef geen maatregelen, maar zorgt ervoor dat middels onderzoek en dataverzameling het probleem verduidelijkt wordt.

Minister Getrouw benadrukt dat het handhaven van kinderrechten, de situatie waarin kinderen komen te verkeren en uiteindelijk kinderarbeid verrichten en andere vormen van gevaar tegen het kind, één van de hoofddoelen is waarvoor het ministerie zich zal sterk maken in de komende periode.

Er zijn veel zaken die aangepakt moeten worden gaf de bewindsman verder aan. Het ministerie zal daarom in contact blijven met het Kinderfonds om de samenwerking te versterken en uit te breiden. Er zal een vervolg meeting zijn om de werkgebieden nader te bespreken alsook nieuwe resultaten van de lopende projecten te kunnen presenteren aan Unicef gaf minister Getrouw tot slot aan.

Naast Silvie Fouet van Unicef waren verder aanwezig de Program Manager, Patrick Matala en Sandhya Soekhoe Child Protection Officer. Van het ministerie van Juspol zaten ook aan tijdens deze ontmoeting de directeuren Marianne Chin A Fat van Justitie en Lucretia Redan van Operationele Diensten alsook de hoofden van Internationale Betrekking Sieglien Aviankoi en Bureau Vrouwen en Kinderbeleid, Geeta Nanden-Harpal.(GFC)