fbpx

UNDP lanceert project voor weerbaarheid tegen klimaatverandering en geïntegreerd beheer kustzone

GFC NIEUWS- Een week na de herdenking van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties, organiseerde het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in Suriname op 29 oktober de officiële launch van het GCCA + Climate Change Adaptation Phase 2 Project.
Vanwege de COVID 19-pandemie vond dit evenement virtueel plaats met de aanwezigheid van meer dan 50 aanwezigen van lokale belanghebbenden, vertegenwoordigers van overheidsinstanties, internationale organisaties, lokale ngo’s en andere vooraanstaande gasten.
De algemene doelstelling van het “GCCA + Support for Climate Change Adaptation in Suriname – Fase 2 project” is het versterken van de weerbaarheid tegen klimaatverandering in Suriname door middel van geïntegreerd waterbeheer, duurzaam gebruik van mangrove en geïntegreerd beheer van kustecosystemen.
Het project zal worden uitgevoerd voor de duur van 3,5 jaar met een budget van € 5.500,00 gefinancierd door de Europese Unie en de UNDP.
Margaret Jones Williams, plaatsvervangend vertegenwoordiger van de UNDP, zei in haar welkomstwoord dat het project zal bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) door Suriname, met name SDG 13 voor klimaatactie, SDG 6 voor schoon water en sanitaire voorzieningen. SDG 15 voor leven op het land, SDG 8 voor fatsoenlijk werk en economische groei en SDG 11 voor duurzame steden en gemeenschappen.
Ze voegde eraan toe dat het project ook in lijn is met SDG 5 voor gendergelijkheid en SDG 17 voor partnerschappen ten bate van de doelen. Met betrekking tot de relevantie van het project verduidelijkte zij dat het project de prioriteiten ondersteunt die zijn beschreven in beleidsdocumenten van de overheid, het project is afgestemd op de 4 pijlers van het Suriname Ontwikkelings Plan (OP 2017-2021), specifiek de pijler over duurzaam gebruik en behoud van milieuwaarden met de nadruk op mitigatie en aanpassing op de gevolgen van klimaatverandering, versterking van het nationale ontwikkelingsvermogen, difersificatie en economische groei en sociale inclusie.
Het project draagt ook bij aan het Nationaal Beleid, Strategie en Actieplan inzake Klimaatverandering voor Suriname 2014-2021 en de Nationale REDD + (Reduction of Emissions from Deforeststaion and Forest Degration) Strategie voor verminderling van emissies afkomstig van ontbossing en bosdegardatie.
In de openingstoespraak van Fernando Ponz Cantó, Buitengewoon Ambassadeur van de Europese Unie, sprak hij zijn dank uit en zei dat klimaatverandering de grootste bedreiging van onze tijd is: de temperaturen stijgen, regenpatronen veranderen, gletsjers en sneeuw smelten en de zeespiegel stijgt wereldwijd.
Hij vervolgde door te benadrukken dat klimaatverandering niet ophoudt bij de grenzen, maar dat het een wereldfenomeen is dat mondiale acties vereist. Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens.
Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken, zei tijdens zijn toespraak dat zijn ministerie erg dankbaar is voor de steuna ontvingen tijdens de eerste fase van het GCCA + -project van 2016- 2019. Hij ging verder in op de focus en het belang van het verzamelen van klimaatgegevens door het ministerie om de hydrologische en meteorologische capaciteit te versterken, omdat de verwachting is dat de klimaatrisico’s voor Suriname in de toekomst zullen voortduren en zelfs toenemen.
Hij sloot af met het benadrukken van de noodzaak van maatregelen voor het bereiken van geïntegreerd waterbeheer voor het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en daarmee de beschikbaarheid van water voor de verschillende gebruikers en belanghebbenden te waarborgen.
De projectmanager Haidy Malone-Lepelblad gaf een overzicht van de projectdoelstelling waarvan een component zich specifiek richt op de westelijke kustgebieden Nickerie en Coronie. Zij sprak over de te behalen resultaten en voegde eraan toe, dat het project ernaar zal streven om aanpassing aan klimaatverandering te integreren in het beleid en de plannen voor waterbeheer, kustzonebeheer en vermindering van risico’s op rampen en respons bij rampen. Ze verzekerde dat er speciale acties gericht op gender-respons zullen worden ontwikkeld, gericht op vrouwen en meisjes, die een bijzondere kwetsbaarheid hebben bij de negatieve gevolgen van klimaatverandering en rampen.
Sylvano Tjong Ahin, minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, bevestigde dat de gevolgen van klimaatverandering voor onze kustgemeenschappen reëel en aanwezig zijn. Hij benadrukte dat zijn ministerie zich bewust is van de verantwoordelijkheid om de behoefte aan ruimtelijke ordening en milieubeleid voor de kuststrook van Suriname aan te pakken en erkent het belang van geïntegreerd kustzonebeheer als aanpassingsmaatregel.
De toespraak van de minister werd gekenmerkt door de belofte dat zijn ministerie alles in het werk zal stellen om de kwetsbare kust van Suriname tot beschermd gebied te laten verklaren en zodoende onverantwoord menselijk ingrijpen te voorkomen en kansen te bieden voor het genereren van inkomsten op een duurzame en creatieve wijze door kustgemeenschappen

BEKIJK OOK
Vermiste 18-jarige tiener terecht