UNDP doneert voertuigen aan LBB voor patrouille en monitoring beheersgebieden Noord-Coronie en Bigi Pan

GFC NIEUWSREDACTIE- De dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) heeft twee voertuigen in ontvangst mogen nemen van UNDP/GCCA+ project.

Het gaat om 2 Ford Rangers die ingezet zullen worden voor patrouille en monitoring in de beheersgebieden Noord Coronie en Bigi Pan.

De sleutels van beide voertuigen zijn symbolisch overgedragen aan de Onderdirecteur Bosbeheer, Rulof Cairo. Hij hoopt dat de afdeling Natuurbeheer heel goed gebruik gaat maken van deze voertuigen en hij is ook dankbaar dat organisaties bereid zijn om zulke gestes te doen.

Vervolgens overhandigde Cairo de sleutels symbolisch aan het hoofd van LBB, Hesdey Esajas, die op zijn beurt deze weer symbolisch overhandigde aan hoofd Natuurbeheer, Claudine Sakimin.

Sakimin gaf aan dat het inzetten van deze voertuigen zal leiden tot toename van patrouilles in het veld. Het zal ook helpen met het terugdringen van illegale activiteiten in het veld.

Tenslotte droeg Sakimin de sleutels over aan de jachtopzieners.

Overige berichten