Un Bundru staat stil bij dag der Zwarte Beschaving

In Suriname wordt op de eerste zondag in de maand januari activiteiten in verband met de dag der Zwarte Beschaving ontplooid.

Organisaties als onder andere Un Bondru onder leiding van Armand Zunder en Feydrasi Fu Afrikan Srananman onder leiding van Iwan Wijngaarde hebben destijds in dit kader activiteiten ontplooid, die gekarakteriseerd konden worden als bewustwordingsactiviteiten. De uitdaging is nog de sociaal –economische stelt U Bundru in een bericht.

De door de UNESCO, werkarm van de Verenigde Naties (VN), in 1976 ingestelde dag der Zwarte Beschaving is geadopteerd door de VN, die nog een schepje bovenop deed met haar volgende besluit:

De Algemene Vergadering van de VN riep 2015-2024 uit tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (resolutie 68/237). Hierin wordt gewezen op de noodzaak om nationale -, regionale – en internationale samenwerking te versterken, zodat de doelgroep:

– optimaal haar economische -, sociale -, culturele -, burgerlijke – en politieke rechten kan exerceren; en
– volledig – en in dezelfde mate als de overige bevolkingsgroepen kan participeren aan alle aspecten binnen de samenleving.

Bron: http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/+eigenbewerking.

Met het proclameren van dit decennium erkent de internationale gemeenschap dat mensen van Afrikaanse afkomst een groep is, waarvan meer aandacht aan dient te worden besteed en hun mensenrechten te worden beschermd.

Un Bondru is de mening toegedaan dat in Suriname de samenstelling van regeringen een reflectie was en is van de bevolking en sterker nog dat op één volgende bestuurders in het voorbereiden-, formuleren- en uitvoeren van beleid in acht nemen de multi -etnische samenstelling van de Surinaamse bevolking , waardoor onderhavige doelgroep evenals de overige Surinamers de ruimte heeft om in alle aspecten van de samenleving te participeren en hun mensenrechten te exerceren. Van die mogelijkheden wordt er goed gebruik gemaakt.

Desondanks is de toestand binnen deze doelgroep op sociaaleconomisch gebied nog schrijnend.(GFC)

Overige berichten