fbpx

Un Bondru roept op tot waakzaamheid bij diverse cultuuruitingen

Uit geraadpleegde literatuur blijkt volgens de Un Bundru dat landen in aanloop naar verwerving van staatkundige onafhankelijkheid zich beijveren voor het ontwikkelen van programma’s die ertoe moeten leiden dat er sprake kan zijn van min of meer enige vorm van een samenleving of gemeenschap.

Na verwerving van de staatkundige onafhankelijkheid wordt volgens de organisatie intensiever gewerkt aan ontplooien van activiteiten en uitvoeren van programma’s die kunnen bijdragen tot natievorming.

Dit is volgens Un Bundru niet een taak van een regering alleen. Ook van individuele burgers en of organisaties wordt er verwacht dat zij het nodige doen dat bevorderend is voor natievorming.

In Suriname zijn er volgens Un Bundru diverse organisaties , die activiteiten ontplooien met name kunst- en cultuurevenementen in het licht van hun doelstelling, die kunnen bijdragen tot natievorming. Met geestdrift worden kunst -en cultuuractiviteiten ontplooid die na nadere beschouwing de vraag doet rijzen in welke mate bevorderd zo’n activiteit de vorming van een Surinaamse natie.

BEKIJK OOK
Politiebericht dood aangetroffen taxichauffeur te Okrodam

Un Bundru: “kunst- en cultuurevenementen waarin de verschillende bevolkingsgroepen met hun cultuuruitingen waar Suriname rijk aan is – zijn gecategoriseerd- heeft als pluspunt dat de cultuuruiting tot zijn recht komt. Echter, hoe bevorderlijk is dit voor natievorming”, vraagt zij.

De organisatie wijst erop dat hoewel ondersteuning van een regering aan het particulier initiatief toe te juichen is, er voor gewaakt dient te worden dat die kunst- en cultuurevenementen niet indruisen tegen de nationale doelen.

De herdenkingsdag van 42 jaar Republiek Suriname neemt Un Bondru te baat om nog meer aandacht van onder meer de regering voor cultuureducatie te vragen. Cultuureducatie kan een katalysator zijn voor natievorming, meent Roy King, voorzitter van Un Bondru.(GFC)