Uitvoering project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ stap dichterbij

Labor Markt 768x293 1

GFC NIEUWSREDACTIE- De implementatie van het project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ in Suriname is een stap dichterbij, nu de Program Implementation Unit (PIU), die belast is met de uitvoering van het project, is bemenst met een program manager, een financial officer en een procurement officer.

De PIU-functionarissen hebben hun werkzaamheden aangevangen op 1 juni en op 8 juni heeft minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) hen ontvangen voor kennismaking.

De PIU staat onder leiding van de program manager, Oyeleye Adeniyi. Hij zal het project coördineren, faciliteren en ondersteunen bij de uitvoering, in samenspraak met de onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie.

Het ministerie van AWJ en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) beogen met dit project: afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren. Zo zullen werkzoekenden vaardigheden aanleren die zijn afgestemd op de behoeften van de productie- en nieuwe sectoren. Hiertoe zullen de trainingsinstituten van het ministerie worden ingezet.

OOK INTERESSANT
Politie informeert over dodelijk verkeersongeval Martin Luther King weg

Voorts zal de toegang van werkzoekenden tot de dienst der Arbeidsbemiddeling worden versoepeld en vergroot door arbeidsmarktinformatie over werk en werving toegankelijk te maken voor hen.

Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid de rol van de PIU benadrukt voor een vlotte uitvoering van het project. Hij verwacht daarom dat de aangetrokken functionarissen zich ten volle zullen beijveren voor realisatie van de gestelde doelen van het project binnen het afgesproken tijdpad.

Het bedoeld project is volgens de bewindsman volledig in lijn met het uitgestippelde arbeidsmarktbeleid en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waarbij de focus mede wordt gelegd op de bevordering van groene jobs, het stimuleren van gediversifieerde economische sectoren, alsook duurzame ondernemingen met het doel het aanbod van waardig werk te vergroten.

Zo wordt er gestreefd naar ‘groene sectoren’ en het vergroten van de toepassing op waardeketens in de productie. Dit moet resulteren in een overgang naar een meer gediversifieerde en veerkrachtige economie van ons land, met de creatie van nieuwe duurzame banen.

OOK INTERESSANT
Regering wil kleine goudmijnbouw in formele sfeer brengen

Bij de bespreking waren ook aanwezig de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, en Xuxara Hardajal, beleidsmedewerker Arbeidsmarktontwikkeling.