Uitreiking aan Ramon Ramsodit vanwege 25-jarig lidmaatschap PvdA

Ramon Ramsodit heeft op 14 februari een speld uitgereikt gekregen van de Partij van de Arbeid (PvdA) voor zijn 25-jarige lidmaatschap.

Ramsodit heeft een enorme staat van dienst in Rotterdam-Hoogvliet en heeft in de afgelopen 25 jaar tevens invloed uitgeoefend op de landelijke politiek.

Hij werd op 21-jarige leeftijd lid van de PvdA, een partij waar met name het sociaal gezicht hem aansprak, en op 15 december 1993 werd hij politiek actief in Hoogvliet.

Ramsodit was de eerste allochtoon die in 2002 met voorkeursstemmen werd gekozen als Raadslid, namens de PvdA in Hoogvliet.

Toenmalig burgemeester van Rotterdam Bram Peper heeft Ramsodit onder andere geïnspireerd om lid te worden van de PvdA.

Ramsodit zegt zich zeer vereerd te voelen dat de partij-prominent Bram Peper hem dan ook deze onderscheiding heeft opgespeld. Hij heeft nog wekelijks contact met Bram en vraagt hem regelmatig advies op politiek vlak.

Het is dan ook Bram Peper die Ramsodit heeft aanbevolen zich kandidaat te stellen voor de Europese verkiezingen van 23 mei 2019. Hij heeft er echter voor gekozen om zijn huidige baan bij een gerenommeerd Brits-Nederlandse multinational voort te zetten.

Ramsodit zegt dat hij los van zijn PvdA-vrienden ook veel politieke vrienden buiten de PvdA heeft. “Ik ben heel goed bevriend met gewezen SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel en oud CDA-premier Dries van Agt. We gaan regelmatig wat drinken in een café samen met mijn goede vriend en adviseur Ram Rambaratsingh.”

Ramsodit geeft verder aan dat hij een lokale politicus is met een nationale agenda. “Problemen die mijn landgenoten in Rotterdam en Suriname aangaan laat ik plaatsen op de politieke agenda van de Tweede Kamer”.

Zo heeft hij in de afgelopen 25 jaar in de politiek veel tegenslagen gehad maar ook grote successen geboekt. Enkele successen hierbij zijn de ontwikkelingsrelatie Rotterdam-Suriname en met ondersteuning van Harry van Bommel het mogelijk gemaakt dat Surinaamse studenten tegen het lage tarief aan de Open Universiteit van Nederland kunnen studeren. Ook hebben veel Surinamers op voordracht van Ramsodit een Koninklijke, Gemeentelijke en Presidentiele Onderscheiding ontvangen.

Thans heeft hij nog 2 belangrijke zaken op zijn politieke agenda staan; het terugdraaien van het besluit dat per 1 oktober 2012 is genomen, waardoor de overgebleven ouder in Suriname zich niet meer kan herenigen met zijn/haar kinderen en kleinkinderen in Nederland en afschaffing visumplicht dan wel versoepeling visumaanvraag voor Surinamers die voor toeristische doeleinden/ familiebezoek naar Nederland (Schengenlanden) willen gaan.

Binnenkort gaat Ramsodit naar Suriname om de zegen aan zijn moeder te vragen opdat hij ook hierbij succes mag boeken.

Overige berichten