Uiterlijk 2022 elektronische ID voor elke burger verplicht

Personen van wie hun ID-kaart niet, of niet op kort termijn zal vervallen hoeven zich niet te haasten om deze in te ruilen voor een elektronische ID-kaart.

Uiterlijk 17 maart 2022 dient elke Surinaamse burger voorzien te zijn van een e-ID kaart. “U hoeft zich dus niet te haasten om een nieuwe ID-kaart te maken als uw huidige nog niet is vervallen”, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit aan het NII.

Na de launch van de e-ID kaart in maart dit jaar, is er relatief veel geklaagd over de lange rijen en wachttijden bij het aanmaken van de e-ID. Het hoofd zegt dat er na de launch een periode van zes maanden is ingelast voor burgers die 16 jaar en ouder zijn en nog niet in het bezit zijn van een identiteitskaart. “Mijn gevoel zegt mij dat de periode van zes maanden heeft gezorgd voor verwarring.”

Verder haalt zij aan dat de eerdergenoemde periode niet bestemd is voor personen die hun oude ID-kaart willen inruilen, die hebben tot 2022 de tijd. De periode van zes maanden is voornamelijk bedoeld voor burgers die 16 jaar en ouder zijn en nog niet in het bezit zijn van een ID-kaart. Voor hen zouden de kosten SRD 75,- bedragen en de boete SRD 200,-, vandaar dat er een gedoogd beleid is gevoerd om deze groep deze onkosten te besparen.

Op 15 maart van dit jaar werden de eerste e-ID kaarten gemaakt door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB); Zoals bekend zijn de voordelen voor het hebben van zo een legitimatiebewijs enorm.

Het hoofd gaf in een vorig gesprek aan dat deze kaart bijkans 50 veiligheidskleppen heeft, waardoor het namaken of vervalsen van de nieuwe kaart praktisch onmogelijk is. Gevallen waarbij er gesjoemeld werd met de identiteit van burgers behoort hiermee tot het verleden.

Van personen die naar een CBB-kantoor gaan voor de nieuwe kaart worden vingerafdrukken, gezichtsopname en de handtekening digitaal afgenomen.

Vanwege de data die op de kaart wordt bewaard is een ander voordeel dat de houders in de toekomst niet steeds een uittreksel of nationaliteitsverklaring hoeven aan te vragen.

Overige berichten