Uiterlijk 15 februari technische oplevering “Beekhuizenbrug”

De technische oplevering van de nieuwe brug over het Saramaccakanaal in Beekhuizen zal uiterlijk 15 februari plaatsvinden.

Deze informatie deelt minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC). “Planning technisch hebben we het werk binnen zestien maanden opgeleverd. De brug is gereed. Alle stort werk is gedaan, de leuningwerken en verlichting zijn geplaatst. De parallelwegen onder de brug zijn af. De werkzaamheden aan de opritten worden nu gefinaliseerd”, aldus Pengel.

De minister zegt dat ondanks enkele stagnaties die zijn opgetreden het werk ruimschoots op tijd wordt opgeleverd. Waar de bouw van de brug meer dan achttien maanden en langer in beslag kon nemen heeft dat slechts zestien maanden geduurd.

Pengel zegt dat het primair doel zich in dit geval erop richt om het verkeer van Noord naar Zuid en omgekeerd, zo effectief en efficiënt mogelijk te begeleiden.

Met de bouw van de nieuwe brug zullen er over het Saramaccakanaal in totaal zes brugwerken lopen. Vanwege de uitbreiding van de woongebieden in Paramaribo, Wanica en Para moet er heel veel verkeer richting het noorden heen en terug.

Onder het regime van president Desiré Bouterse zijn de recent gebouwde bruggen opgezet in Saron en de nieuwste nu te Beekhuizen. Het beleid van de regering is erop gericht om de mensen zoveel mogelijk alternatieven te bieden om zo snel mogelijk op hun plaats van bestemming te komen.

Verder zegt de minister dat er een plan is om de oude brug over de Saramacca Doorsteek aan te pakken. Een paar jaar terug zijn er reeds werkzaamheden uitgevoerd aan de onderbouw van de brug. Nu ligt het project voor de renovatie van de bovenbouw nog op tafel.

Het ligt ook in de planning om naast de oude brug nog een brugconstructie aan te leggen. Deze brugconstructie zal bestaan uit twee banen. Hiermee zullen er twee banen beschikbaar zijn voor het verkeer dat zuidwaarts gaat en twee banen voor het deel dat zich naar de noordelijke richting beweegt.

De minister zegt dat deze projecten eerst in heroverweging genomen zullen worden, wanneer de nieuwe brug te Beekhuizen geopend is. Dit zal geschieden op basis van technische aspecten, waaronder: de technische staat van de brug bij Saramacca Doorsteek en de doorstroming van het verkeer.

Overige berichten