Uitdagingen en ontwikkeling in Saramacca eisen aandacht van Arbeid

GFC NIEUWS-De samenwerking tussen het commissariaat van Saramacca en diensten van het ministerie van Arbeid krijgt steeds meer vaste vorm.

Zo wenst het ministerie met medewerking van de bestuursambtenaren meer inzicht te krijgen in uitdagingen en ontwikkelingen in het district die betrekking hebben op het vlak van arbeid.

Het ministerie is ervan bewust dat de bestuursambtenaren een goede bron vormen om te weten te komen wat er precies leeft bij het arbeidspotentieel en de werkende beroepsbevolking in het district.

De bestuursambtenaren lenen zich goed hiervoor, omdat ze het district door en door kennen en ze rechtstreeks contact hebben met de bewoners.

Met de verkregen informatie kan het ministerie gerichte acties ondernemen in het district. Saramacca eist de laatste tijd steeds meer aandacht van het ministerie, omdat blijkt dat ook steeds meer mensen hun brood verdienen in dit district.

Het gaat hierbij niet slechts om districtsbewoners, maar ook om personen die buiten het district wonen. Uit signalen die het ministerie bereiken blijkt dat niet altijd wordt gewerkt volgens de beginselen van decent work.

Ook wenst Arbeid te identificeren hoe de inzetbaarheid van het beschikbaar arbeidspotentieel in het district te verhogen, bijvoorbeeld in de landbouw.

Het ministerie benadrukt dat het geenszins de bedoeling is dat bestuursambtenaren worden toegerust met bevoegdheden van de Arbeidsinspectie of met taken van andere diensten van het ministerie.

Het gaat hierbij simpelweg om gebruik te maken van de kennis die ze hebben over hun district of ressort. Van de verkregen informatie kan Arbeid nuttig gebruik maken. Ook kunnen de bestuursambtenaren eventuele illegaliteit op het vlak van arbeid aan het licht brengen.

Tijdens een sessie met de bestuursambtenaren hebben functionarissen van het ministerie praktische tips gegeven aan de ambtenaren om bij de communicatie over en weer met de bewoners, misstanden op het vlak van arbeid te herkennen.

Het ministerie heeft al een bijkantoor in het district, maar om de effectiviteit van acties te verhogen zal nu ook de digitale communicatie worden ingezet tussen het commissariaat en de diensten van Arbeid.

Om het belang van de samenwerking te benadrukken heeft minister Soewarto Moestadja deze week voor de tweede keer in dit jaar een bezoek gebracht aan de districtscommissaris, Sarwankoemar Ramai.

Bij die gelegenheid waren ook aanwezig de districtscommissarissen Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost en Theresia Cirino van het bestuursressort Coeroeni.

Met een vertegenwoordiging van de bestuursambtenaren van Coeroeni zijn er ook afspraken gemaakt voor samenwerking.

Verder waren aanwezig DNA-lid, Naomi Samidin, onderdirecteur Arbeidsmarkt Rowan Noredjo en de beleidsfunctionarissen van het ministerie Soenarijo Moestadja , Firosh Abdoelaziz en Imro Smith.

Overige berichten