Uitbetaling van salarissen en vakantiegelden aan FAI-personeel

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Financiën hebben de uitbetaling van de salarissen en het vakantiegeld van het personeel van bananenbedrijf FAI gerealiseerd.
De vakantiegelden zouden in maart uitbetaald moeten worden en de afgelopen maand is er veel communicatie geweest tussen het ministerie van LVV en Financiën hieromtrent. Na het administratief proces is het geld gestort op de rekeningen van het personeel van FAI.
De werknemers van FAI worden betaald volgens een prestatiesysteem. Dit houdt in dat het basissalaris wordt aangevuld met een prestatiecomponent. Minister Rabin Parmessar vraagt eenieder van het bedrijf, begrip voor de verlate uitbetaling maar hij doet er alles aan dat elke werknemer krijgt waarop men recht heeft.
De salarissen maken 35% deel uit van de operationele kosten van het bedrijf. Hiernaast moet er ook betaald worden voor diverse inputs zoals: mest, verpakkingsmateriaal, onderhoud van de kabelbanen en de bespuiting en besproeiing met landbouwvliegtuigen.
De overheid van Suriname heeft een aantal jaren geleden besloten het bedrijf te privatiseren. Echter is nu gebleken dat dit niet heeft geresulteerd in het gezond krijgen van het bedrijf. Het Belgisch bedrijf UNIVEG dat het management voerde, is plotseling vertrokken met achterlating van torenhoge schulden en achterstallige betalingen aan het personeel.
Thans is het bedrijf weer in handen van de overheid, die het op zich heeft genomen om het bedrijf draaiende te houden en verder te ontwikkelen. We kunnen onze Surinaamse werknemers niet in de steek laten, zegt Parmessar.
COVID-19 heeft mensen bewust gemaakt hoe belangrijk veilig geteeld voedsel is en er is een positieve groei waar te nemen. De vraag hiernaar en in banaan neemt steeds meer toe. LVV heeft daarom samen met de private sector vanaf het begin ingespeeld in de voedselvoorziening en er is belangstelling voor onze groente en fruit. Vanuit de regio is onder meer bij Trinidad een toenemende trend waar te nemen.
Rond eind februari heeft de minister van LVV met enkele stakeholders in de agrarische sector een bezoek gebracht aan Barbados en na een relatief korte periode zijn er containers met bananen verscheept naar het eiland. De nieuwe markt van Barbados is aantrekkelijk en er zijn goede afspraken gemaakt.
Vanwege COVID-19 kunnen zaken echter nog niet goed ter hand worden genomen, we waren anders verder gevorderd zegt minister Parmessar. Belangrijk is dat het en en ander nu begint te lopen.

Overige berichten